Руският телевизионен канал «Россия 24» в сюжета си от 15 март съобщи, че заради кризата в Украйна значително е нараснало количеството на заложните къщи.

«За заложните къщи в Украйна настъпиха златни времена. Според някои данни по време на кризата отделенията са се увеличили почти с една трета. Местата, където можете бързо да получите пари, се появяват в подлезите, в търговските центрове и дори съвсем наблизо – в дворовете на блоковете», — твърди руската журналистка Екатерина Миронова (1:44 на сюжета).

Данните за количеството на заложните къщи, действащи на територията на Украйна, са достъпни на сайта на Националната комисия, която осъществява държавното регулиране в сферата на пазара на финансови услуги. Това са данните за 9 месеца за 2013, 2014 и 2015 г.:

2015 година — 479 заложни къщи;
2014 година — 478 заложни къщи;
2013 година — 483 заложни къщи.
Тоест, през 2015 година заложните къщи в Украйна са се увеличили с една. В същото време сумата на предоставените финансови кредити срещу залог за първите 9 месеца на 2015 година са нараснали с 54%, по сравнение с аналогичните показатели за 2014 година.

Итоги деятельности финансовых компаний, ломбардов и юридических лиц (лизингодателей) за 9 Луну в 2015 году / Скриншот сайта http://nfp.gov.ua/
Показатели за дейността на финансовите компании, заложни къщи и юридически лица за 9 месеца на съответната година/ Скриншот на сайта http://nfp.gov.ua/