Видеото е от TikTok-канала на ЦАХАЛ, но звуковата пътечка е променена