Дори и през 2016 г. в ключовите сфери на обществения живот на Украйна доминира руският език. Такива са изводите в аналитичния обзор „Състоянието на украинския език в Украйна през 2016 г.“, публикуван от общественото движение „Простор на свободата„.

Руският език преобладава в телевизионния ефир, печатните издания, сферата на услугите и украинския сегмент на интернет. Тези фактори на русификацията принуждават значителна част от украинците, които определят украинския за роден език, да не го използват на работното си място и дори вкъщи.

Но едновременно с това материалите в обзора свидетелстват, че украинският език доминира в сферата на образованието и във филмите в кината. След приемането на закона за квотите за украински песни по радиото значително нарасна присъствието на украинска музика в радиоефира.

Анализът е направен въз основа на данни от държавната статистика, социологически проучвания и мониторингови изследвания, проведени от доброволци във всички региони на Украйна.

Сайтът Тексти публикува инфографика за ситуацията с украинския език.

60% от гражданите на Украйна определят за роден украинския език (в изследването не са включени окупираните територии). За 15% роден език е руският, 22% определят за родни в еднаква степен и двата езика, а за 2% роден е друг език.

Вкъщи на украински говорят винаги или преимуществено на него само 50% от украинците, на руски – 24%, „понякога на руски, понякога на украински“ – 25%.

В същото време на окупираните територии на Крим, Донецка и Луганска област стремително се осъществява принудителна русификация, украинският език се изтласква от всички сфери на обществения живот.

През 2015/16 делът на учениците, които се обучават на украински език, е 89,5%, като през последната година количеството им е нараснало с 0,2%. Но в някои области делът на учениците, които се обучават на украински, е намалял.


Учениците, които се обучават на украински език, са най-малко в Донецка област (58%), а най-много в Ривненска (100%). В Киев 97% от учениците се обучават на украински, в Полтавска област – 98%, в Днипропетровска (въпреки че областният град е преименуван на Днипро, областта е все още Днипропетровска, тъй като смяната на името й може да стане само с внасяне на изменения в Конституцията на Украйна – бел.ред.) – 81%, в Харковска – 73%, а в Одеска – 69%.

През учебната 2015/16 г. 89,4% от първокласниците са се обучавали на украински език.


В Украйна зрелостниците избират на какъв език да държат матурите си. За теста по история 93% от зрелостниците са избрали държавния език, за теста по математика –  88%, по биология – 91%.


През 2016 година 88% от филмите в кината са били дублирани или озвучени на украински като през последните години тяхното количество непрекъснато нараства. Делът на филмите на руски намалява и през тази година е бил 4%, останалите филми са показани в оригинал (най-вече на английски) с украински субтитри.

Делът на вестниците, които излизат на украински, остава постоянен и възлиза едва на 34%. Делът на книгите, които излизат на украински, възлиза на 64%.

Може да се отбележи позитивна тенденция при издаването на книги и брошури – там доминира украинският език.


В праймтайма на 7 от телевизионните канали с най-висок рейтинг украинският език звучи само през 30,6% от времето, а руския – през 34,4% от времето. През останалите 35% се говори на двата езика, като все по-често надделява руският език.


От есента на 2016 година в радиоефира започна да нараства количеството на песните на украински език. През октомври делът на украинските песни е 10% (два пъти повече, отколкото през 2014 г.), а през ноември се очаква той да нарасне до 25%, както е предвидено в новия закон.

Според изводите от мониторинга в ресторантите на 26 града (всички областни градове, без окупираните, плюс Кривий риг, Мариуполь, Краматорск и Северодонецк) само в 40% от заведенията за обществено хранене има табелки на украински език, само в 60% менюто е на украински и само в 49% персоналът обслужва говорещите на украински клиенти на украински език.


При това ситуацията се отличава значително в зависимост от региона. В южните и източните градове говорещите на украински език клиенти почти винаги получават обслужване на руски. В изследването се отбелязва, че се увеличава количеството на табелките, написани на латиница: 35% от заведенията за обществено хранене и 22% от магазините имат табелки, написани само на латиница, което е 2-3 пъти повече, отколкото преди пет години.

В украинския сегмент на интернет се използва преимуществено руски. Но едновременно с това във Facebook украинските потребители използват най-често именно украинския език.

Ще припомним, че Министерството на образованието и науката задължи своите сътрудници да говорят само на украински на работните си места. Освен това Министерството на инфраструктурата на Украйна издаде заповед в информационните съобщения във всички летища в страната да се избягва руският език. На 8 ноември влезе в сила законът за квотите за украинските песни в радиоефира.

Източник: Тиждень