Източник: Медиазона

Броят на руснаците, които асоциират Руската извънредна комисия (ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР – бел.ред.) с политическия терор и репресиите на инакомислещите от 1997 г. насам е спаднал два пъти – от 23 до 12%. Това показват данните от социологическото изследване на „Левада-център“, които представя РБК.

Според данните от проучването броят на руснаците, които считат, че ВЧК се е борила срещу противниците на съветската власт, контрареволюцията и саботажа, а също и срещу престъпниците, е спаднал по сравнение с 1997 година. Все по-често свързват комисията с контраразузнаването (нарастване от 9 до 15%) и с разузнаването (от 8 до 13%). Делът на хората, който се затрудняват да отговорят на въпроса с какво се е занимавала ВЧК е нараснал от 23 до 36%.

Освен това по данни на „Левада“ отношението на руснаците към Комитета за държавна сигурност (КГБ) се е подобрило. Например през 1997 г. 22% от респондентите при споменаването на КГБ са си спомняли, че тя е защитавала интересите и тайните на държавата; през януари 2018 г. този показател е нараснал до 41%. Специалните служби все по-рядко се споменават във връзка с Големия терор през 1937 г. (показателят е спаднал от 22 до 17%); делът на тези, които вярват, че в КГБ „няма място за глупаци“ е нараснал от 12 до 15%. 19% от анкетираните са свързали КГБ с доносите и следенето, а това е с 4% повече, отколкото през 2007 година.

Социолозите от „Левада-център“ са интервюирали 1600 човека на възраст над 18 години в 137 населени места в 48 региона на Руската федерация. Според съобщението на организацията статистическата грешка остава в рамките на 3,4%.

Източник: Медиазона