Новините в рубриката “Контекст” не са фейкове. Ние ги публикуваме, за да ви информираме за събитията, които касаят информационната война между Украйна и Руската федерация.

Можете да прочетете целия текст тук

В представения отчет «MH17: потенциалните подозреваеми и свидетели  са от 53-а зенитно-ракетна бригада» е изложена информация за руската бригада, която според нас е предоставила самоходния комплекс «Бук-М1», свалил рейс 17 на Malaysia Airlines. Също според нас е възможно операторите на «Бук-а» да са служили в тази бригада. В този пост ние ще дадем обща картина за ролята на 53-а зенитно-ракетна бригада и така наречения «Бук 3х2» в свалянето на MH17, а след това ще предоставим кратко изложение на нашия доклад. Под текста е даден списък на по-рано публикувани обширни изследвания на Bellingcat за различни аспекти на гибелта на MH17.

Въведение

От 23 до 25 юни 2014 г. няколко зенитно-ракетни комплекси «Бук-М1» на руската 53-а зенитно-ракетна бригада са били докарани до руско-украинската граница. Последните година и половина командата на Bellingcat внимателно изучи колоната на 53-а бригада, и нееднократно публикува разследвания за най-забележителния товар в тази колона: «Бук 3х2», който, както предполагаме, е свалил MH17. Пътят на 53-а бригада от базата й в Курск до границата с Украйна може да се проследи по Storymap. Там могат да бъдат разгледани видео и фотографии, на които се вижда техниката в колоната, включително и «Бук 3х2».

Отсъстват преки свидетелства кой е управлявал този «Бук» в Украйна – руски военни или сепаратисти. Но учитайки, че «Бук-М1» е сложен комплекс, най-вероятно руските военни не просто са предали комплекса «Бук» на командирите на сепаратистите, но и са изпратили заедно с него и екипаж (или поне инструктори). Ако, а това е най-вероятно, «Бук 3х2» е имал руски екипаж, то той със сигурност се е състоял от военнослужещи от 53-а зенитно-ракетна бригада, които през лятото на 2014 г. са се намирали на границата с Украйна.

Командата на Bellingcat неведнъж е публикувала отчети, свидетелстващи, че комплексът «Бук-М1», който най-вероятно е свалил MH17 е руски «Бук 3х2». На шестте достъпни фотографии и на видеото на зенитния комплекс «Бук-М1», заснети в Донецк, Зугрес, Торез, Снежное и Луганск в деня, когато бе свален «Боинг-ът» и на следващия ден, се наблюдават съвпадения на множество характерни особености на този «Бук» с особеностите на «Бук 3х2». Много от тях могат да се видят, като например при сравняването на изображенията на «Бук 3х2» (заснет в РФ през юни 2014 г.) и «Бук-а», заснет в Донецк в Източна Украйна в деня на трагедията:

В «Бук 3х2» и «Бук», заснет в Източна Украйна на 17 и 18 юли, съвпадат и други отличителни черти, което показва, че това определено е бил руски «Бук», а именно «3х2». Към тях се отнасят:

Надпис «Н-2200» на левия борт (т. н. «индекс на негабаритност» — обозначение за негабаритен товар, характерно за железниците, често се среща на руската техника, изключително рядко — на украинските танкове, и никога — на украинските «Бук-ове»)
Знак за центъра на тежестта до надписа «Н-2200», изглежда като кръст, вписан в окръжност (използва се при товаренето на товарна платформа)
Условен номер на машина, който най-вероятно се състои от цифрата «3», изтрита или покрита с боя, втора цифра и ясно различима цифра «2»
Добре различими белези на корпуса и на страничния капак на веригата
Картина на повредения страничен капак на веригата
Характерен бял знак на страничния капак, който може да се забележи на видеото, заснето в Луганск на 18 юли, и на видеото, заснето на 23 юни в град Алексеевка, Белгородска областа (вж. сравнението тук). Такъв бял знак се вижда и на страничния капак на другата верига с надпис «Н-2200», както се вижда на представеното по-горе сравнение.

Кратко съдържание на отчета

Отчетът се състои от пет раздела, във всеки е изложен отделен аспект за 53-а бригада и нейната дейност през лятото на 2014 г.

В I раздел «53-а зенитно-ракетна бригада» се описва ролята на бригадата в руските въоръжени сили и нейната структура, включително обозначенията на условните (бортови) номера на машините от комплекса „Бук-М1“ на подразделенията, които са част от бригадата .

Във II раздел «Мобилизацията на 53-а зенитно-ракетна бригада» е предоставено подробно описание на разгръщането на бригадата през лятото на 2014 г. След като изучихме състава на колоната, превозваща комплексите «Бук-М1» от Курск към руско-украинската граница на 23–25 юни 2014 г., ние установихме, че «Бук 3х2» е бил превозен в състава на 2-ия дивизион на 53-а бригада. Самоходният зенитен комплекс, който ние обозначаваме като «Бук 3х2», е заменил комплекса с номер 222 от състава на 2-и дивизион. Така че офицерите и войниците, влизащи в състава на екипажа на «Бука» с номер 222, със сигурност са управлявали и «Буком 3х2», който го е заменил. Във втория раздел също така е описана втората колона, която транспортира техниката на 1-и дивизион няколко дена след гибелта на MH17.

В III раздел «Войниците от 53-а зенитно-ракетна бригада» са описани войниците от 53-а бригада и е предоставена информация от техните записи в социалните мрежи. Войниците от 2-и дивизион са качили в Интернет огромно количество информация, включително фотографии и текстови записи, които свидетелстват за тяхното пребиваване край руско-украинската граница през юни и юли 2014 г. Ние излагаме с най-големи подробности информацията за членовете на екипажа на «Бук» с номер 222, който е бил заменен с «Буком 3х2», свалил според нас MH17. Подробно разказваме за бойците от 1-и и 3-и дивизион, за да продемонстрираме, че те със сигурност нямат отношение към превоза на «Бук 3х2» и неговите действия в Украйна, и нямат никаква информация за това. В откритата версия на отчета ние скрихме личностите на тези военни, изменихме техните имена и заретуширахме лицата им. Версията на отчета без купюри е представена на Международната следствена група (JIT) под председателството на Нидерландия.

В IV раздел «Курсантите от 53-а зенитно-ракетна бригада» се описва лятната програма за подготовка на курсанти в местата за постоянната дислокация на 53-а бригада в Курск. Информацията, която тези курсанти са качили в интернет, ни позволява по-добре да разберем структурата и дейността на бригадата, и да изключим възможната връзка на много от офицерите с гибелта на MH17. Личността на всички тези курсанти е скрита, както и на войниците в предишния раздел.

В последния и най-важен раздел «Командирите на 53-а зенитно-ракетна бригада» е изложена подробна информация за структурата на командването на бригадата и дивизиона, които са предоставили вероятното оръжие на убийството на пасажерите на MH17 (а подчинените на това командване вероятно са го задействали). Предоставяме информация за 14 офицера от 2-и дивизион на 53-а бригада (частично скрихме тяхната личност), включително и за командирите на екипажите на «Бук-овете», които влизат в този дивизион. Ние подробно разказваме за Сергей Борисович Мучкаев, командир на 53-а зенитно-ракетна бригада и за неговото висшестоящо командване, включително за началника на ПВО на 20-а гвардейска общовойскова армия Алексей Золотов и началник на ПВО на Западния военен окръг Андрей Коханов. При това отговорност за убийството на пасажерите на MH17 с оръжие, предоставено от руските въоръжени сили и вероятно управлявано от руски военни, в крайна сметка носи Министерството на отбраната на Руската федерация и Върховния главнокомандващ на Въоръжените сили на Русия Владимир Путин.

Предишни обширни изследвания за гибелта на МН17: