Източник: Ваня Гривова за Factcheck.bg

  • Разпространената в социалните мрежи обява за конкурс за наемане на кадрови военни не означава „набиране“ на български войници, които да бъдат изпратени в Украйна;
  • В България наборна армия не съществува от 2007 г.;
  • Конкурси за свободни военни длъжности се обявяват периодично и нямат връзка с войната на Русия срещу Украйна.

Публикации във Фейсбук невярно внушават, че е в ход „набиране“ на български войници заради войната в Украйна. Дори и когато Украйна не е изрично спомената, коментарите на потребителите недвусмислено засягат именно участие във войната. Публикациите са илюстрирани със снимка на обява за набиране на войници.

Проверка на Factcheck.bg показа, че заповед №ЗРД-816/23.06.2023 г. действително съществува. С нея обаче се обявява „провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба“ – това е съвсем различно от „набиране“ на войници. Наборната военна служба в България е премахната през 2007 г., а армията става кадрова или професионална. Обявяването на подобни конкурси е рутинна практика за попълване на щатния състав на армията и е подвеждащо да се представя като кампания за „набиране“ и изпращане на български военни в Украйна. 

За Factcheck.bg Министерството на отбраната уточни, че oбявените с тази заповед длъжности са изцяло за военните формирования в страната и не са свързани с участие на български военни в конфликта в Украйна. „В съответствие със законовите изисквания, вакантните войнишки длъжности се обявяват със заповеди на министъра на отбраната за провеждане на конкурси. Това е практиката за попълване на вакантните войнишки длъжности във всички военни формирования на Българската армия. Конкурсите се обявяват периодично за попълване на съществуващия в армията некомплект“, коментираха от Министерството.

Не съществува „заповед на НАТО“ за мобилизация на български военни

Прочетете повече тук

Всички заповеди за обявяване на конкурсите могат да бъдат видени в интернет страницата на Централното военно окръжие и в рубриката „Документи“ – „Обяви и конкурси“ (и в нейния архив по години) в интернет страницата на Министерството на отбраната. За илюстрация – подобна обява от 2010 г.

На 31 юли 2023 г. президентът Румен Радев заявява, че най-големият проблем пред българската армия е кадровият: „Необходими са аварийни мерки за привличане на хора с качества, за тяхното задържане с адекватни социални програми, за създаване на условия за тяхната пълноценна подготовка така, че да могат да разгърнат своя потенциал.“ Началникът на отбраната Адмирал Емил Ефтимов коментира, че усилията са насочени към запълване на незаетите бройки.

Не е вярно, че САЩ „мобилизират наемници” за участие във военните действия в Украйна

Прочетете повече тук

Опитите  да се внуши на обществото, че се изпращат български войници в Украйна, започват скоро след руската агресия на 24 февруари 2022 г.. Factcheck.bg неведнъж е опровергавал неверни твърдения за извършваща се „мобилизация“ в България или в рамките на НАТО.

Дезинформация за мобилизация на цивилни в България, Чехия и Полша

Прочетете повече тук

Проверено:

Не е вярно, че обявите за конкурси за военни длъжности означават „набиране“ на войници, които да бъдат изпратени в Украйна. В България от 2007 г. съществува професионална армия, в която за свободните длъжности се кандидатства както за всяко друго работно място. Конкурсът, обявен със заповед №ЗРД-816/23.06.2023 г., е за  военни длъжности определени гарнизони на Сухопътните войски в страната и няма връзка с войната на Русия срещу Украйна.

Източник: Ваня Гривова за Factcheck.bg

Източници:

Обявени са 393 длъжности за войници, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, в Сухопътните войски – публикувано на 29.06.2023 г., https://www.comd.bg/bg/content/obyaveni-sa-393-dlzhnosti-za-voynici-za-priemane-na-voenna-sluzhba-na-lica-zavrshili

Обяви и конкурси, https://www.mod.bg/bg/documents_obiaviKonkursi.html

Конкурси, https://www.comd.bg/bg/node/48

Документи, https://www.mod.bg/bg/documents.html

По света и у нас – 20:00 часа, 31 юли 2023 г., https://bnt.bg/news/-po-sveta-i-u-nas-2000-chasa-31-yuli-2023-g-320202news.html

Всички материали от Factcheck.bg могат да бъдат препубликувани свободно. Изисква се позоваване на източника, автора на материала и линк към статията.

SUPPORTED BY:

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския медиен и информационен фонд, който се управлява от Calouste Gulbenkian Foundation. Отговорността за съдържанието е изцяло на Factcheck.bg и не отразява непременно възгледите на ЕМИФ и партньорите на фонда Calouste Gulbenkian Foundation и Европейския университетски институт.

This publication was created with the financial support of the European Media and Information Fund, managed by Calouste Gulbenkian Foundation. The sole responsibility for the content lies entirely with Factcheck.bg and it may not necessarily reflect the positions of EMIF and the Fund Partners, Calouste Gulbenkian Foundation and the European University Institute.

Ваня Гривова

Ваня Гривова е завършила журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“. Дипломира се с отличие през 2022 г. Стажувала е като редактор онлайн медии. Вълнува се от теми, които засягат екология, зелено земеделие, европейска политика, както и културата и евроинтеграцията на Балканите.