Източник: Юрий Князев за The Insider

Оксфордският речник призна „toxic“ <в превод от английски — „токсичен“, „отровен“, „напълнен с отрова“ – The Insider> за  дума на 2018. За това съобщава официалният сайт на речника.

Според съставителите именно това прилагателно е добавило нюанси към „духа на завършващата година“ и потенциално може да стане „термин с културно значение“.

През изминалата година броят на преглежданията на думата „toxic“ на сайта на Оксфордския речник се е увеличил с 45%. Това прилагателно се е използвало в различни контексти както в буквален, така и в метафоричен смисъл. Според съставителите най-често с определението „toxic“ хората са съчетавали думите „химикал/химическо вещество“, „мъжкарство“, „вещество“, „газ“, „среда“, „отношения“, „култура“, „отпадъци“, „водорасли“ и „въздух“.

„Споменаването на отровни химически вещества има тази година особено значение, тъй като светът е бил потресен от отравянето с нервнопаралитично вещество на бившия руски разузнавач и дъщеря му във Великобритания. Постоянното внимание на международната общност към този случай, както и нарастващата тревога кой да има достъп до световните запаси от токсични химикали доведе до това, че „химическо вещество“ оглави списъка на думите, най-често използвани през 2018 с думата „токсичен“, – се казва в съобщението на Оксфордския речник.

Освен това според съставителите словосъчетанията с „toxic“ като „смъртоносно опасни отровни вещества“, „токсични газове“ и „токсични отпадъци“ стават популярни вследствие проблемите със замърсяването на околната среда, което също така вълнува хората. Също така съчетанието „токсична среда“ често се използва от говорещите, за да опишат „вредните условия за труд“, които оказват влияние на психическото здраве на служителите.

Лингвистите свързват израза „токсично мъжкарство“с движението срещу сексуалните посегателства #MeToo. Според експертите от Оксфорд тази ситуация „предизвиква дебати по цял свят“.

Ще припомним, че по-рано друг британски речник – Collins – определи single-use (за еднократна употреба) за дума на 2018 г. Честотата на използване на тази дума се е увеличила 4 пъти от 2013 г. насам. В изявлението на съставителите на речника се казва, че думата „за еднократна употреба“ описва „предмети, чието неконтролирано разпространение причинява вреда на околната среда и засяга хранителната верига“. Това се отнася най-вече за пластмасовите продукти. В началото на ноември Европейският парламент гласува за пълната им забрана и изземване от търговската мрежа.

Източник: Юрий Князев за The Insider