Съобщенията на СМИ, които нямат регистрация от Роскомнадзор, ще изчезнат от главната страница на „Яндекс“ и от главната страница на ресурса „Яндекс.Новости“, от новинарските сюжети, регионалните и тематически рубрики.

„Яндекс.Новости“ предложиха на партньорите си да подпишат ново споразумения за сътрудничество, след като в Русия бе приет закон за новинарските агрегатори. За сключването на споразумението е необходимо партньорът, който иска неговите материали да бъдат експортирани на страницата на „Яндекс“, да представи копие на свидетелството за регистрация на СМИ.

Информацията на партньорите, които не подпишат такова споразумение, ще се появяват само в резултатите от търсенето на „Яндекс.Новости“.

„Компанията предупреждаваше, че последната редакция на закона за новинарските агрегатори ще позволи да се запазят „Яндекс.новости“, но условията за сътрудничество с ресурса могат да се изменят, тъй като автоматичният новинарски агрегатор не може да проверява стотици хиляди съобщения от външни редакции“, – се казва в съобщението на „Яндекс“, получено в редакцията на „Медуза“.

Законът за новинарските агрегатори ще встъпи в сила на 1 януари 2017 година. Според документа агрегаторите ще трябва да проверяват достоверността на информацията, която се публикува, но това изискване не се отнася за съобщенията на СМИ, регистрирани от Роскомнадзор.

В първата версия на законопроекта бе предложено агрегаторите да бъдат задължени да проверяват всички съобщения, но преди второто четене беше внесена поправката за регистрираните СМИ. Те попадат под действието на закона за средствата на масова информация, според който журналистите са задължени на проверяват достоверността на информацията, която съобщават.

Източник: Медуза