Източник: Ана Краснопьорова, за The Insider

Според резултатите от проучването на ВЦИОМ почти една четвърт от руснаците (24%) никога не са чували за политическите репресии в СССР през 30-те и 40-те години на миналия век. Сред младите хора този показател е още по-висок – 46% от интервюираните.

Проучването показва, че нивото на осведоменост за този период от историята на Русия зависи от възрастта и образованието на респондентите. Колкото по-млади са те, толкова повече сред тях има хора, които никога не са чували за политическите репресии.

Отбелязва се, че повечето руснаци (65%) са уверени, че репресиите са били политика на държавата. 22% от респондентите считат, че това е било „инициатива отдолу“, тоест на обикновените граждани, а не на партийните ръководители. Към такова мнение се придържат слабо образованите (45%), жителите на села (32%) и заможните граждани (32%).

При това повечето руснаци (38%) считат, че половината от репресираните в СССР са били осъдени несправедливо. 11% от респондентите предполагат, че практически всички са били незаслужено преследвани, 22% считат, че три четвърти от жертвите на репресиите са пострадали незаслужено. Само 2% смятат, че жертвите са заслужавали да бъдат репресирани.

Източник: Ана Краснопьорова, за The Insider