memorialМинистерството на правосъдието взе решение да включи международното историко-просветителско общество „Мемориал“ в регистъра на чуждестранните агенти. Това съобщи неправителствената организация на своята официална страница във Facebook.

Организацията има намерение да обжалва решението.

„Днес, на 4 октомври, ни стана известно, че Министерството на правосъдието е взело решение, че Международното историческо, просветителско, благотворително и правозащитно общество „Мемориал“ подлежи на включване в регистъра на „организации, които изпълняват функциите на чуждестранен агент“. Ние считаме, че това решение е незаконно и ще го обжалваме и оспорваме в съда“, – се казва в съобщението на „Мемориал“.

Ще напомним, че през лятото на 2016 Министерството на правосъдието провежда нова извънпланова проверка на международното правозащитно дружество „Мемориал“ по поръчение на Генералната прокуратура. Целта на проверката – „да открие наличие (отсъствие) на признаци на дейност на обществото като организация с нестопанска цел, изпълняваща функциите на чуждестранен агент“.

Източник: Каспаров.ру

Справка: „Мемориал“ е международно историко-просветителско, правозащитно и благотворително общество – неправителствена организация, чиято основна задача е да изследва политическите репресии в СССР. Дейността на „Мемориал“ е отличена с множество награди: от Управлението на Върховния комисариат на ООН за бежанците (2004), „Right Livelihood Award“ (алтернативна Нобеловска премия, 2004), „За свободата на мисълта“ (2009, Европейски парламент) и др.

Организацията вижда своята мисия в това да насърчава гражданското общество и демокрацията да се ръководят от върховенството на закона и по този начин да се предотврати възвръщането към тоталитаризма; да се подпомогне формирането на обществено съзнание, основаващо се на ценностите на демокрацията и закона, за да може то да се отърве от тоталитарните модели, и правата на човека да застанат категорично в основата на практическата политика и обществения живот; да се насърчава разкриването на истината за историческото минало и да се увековечи паметта на жертвите на политически репресии на тоталитарните режими.