Руският телевизионен канал «Первый канал» на 10 ноември показа репортажа на Олга Князева за ситуацията в Украйна. В сюжета на няколко пъти прозвуча лъжлива информация за правомощията на служителите на реда със стара (милиционерска) атрибутика след встъпването в сила на Закона на Украйна „За националната полиция“ на 7 ноември.

https://www.youtube.com/watch?v=xhr6GmRl6Rw

Скриншот на 1tr.ru
Скриншот на 1tr.ru

В средата на сюжета е показан коментар на председателя на Комитета за защита на професионалните права на адвокатите Валентин Степюк, в който той твърди, че след 7 ноември хората в милиционерска форма не могат да искат от гражданите да им представят документите си (1:07 мин.).

По-нататък Олга Князева казва, че хората в милиционерска форма вече не могат да се намесват в конфликти, а сътрудниците на КАТ не могат да следят „за реда по пътищата“.

«Ако започнат стълкновения, от гледна точка на закона хората в милиционерска форма нямат право да се намесват, а следователите в милицията нямат право да водят разследване, сътрудниците на КАТ — да следят за реда по пътищата, районните инспектори – да задържат пияниците и хулиганите. От юридическа гледна точка милицията в Украйна се превърна в незаконно въоръжено формирование», – се казва в сюжета (1:27 мин.).

Но прекратяването на действието на закона „За милицията“ не означава, че хората в милиционерска форма не могат да изпълняват своите задължения. С преходните положения на закона „За националната полиция“ до 31 декември 2016 година е предвиден специален преходен период. През това време в местата, където още няма патрулна полиция, се допуска функционирането на подразделенията на КАТ и гражданска сигурност.

«До създаването, окоплектуването със специално подготвени полицаи и обезпечаването на функционирането на патрулната полиция на цялата територия на Украйна временно, до 31 декември 2016 година, се разрешава функционирането в състава на полицията на държавната автомобилна инспекция и подразделенията на обществената сигурност, на които се възлага задължението да охраняват обществения ред и да осигуряват безопасността на движението по пътищата в отделни региони и населени пункти, където временно отсъства патрулна полиция», – се казва в пункт 14 на раздела „Заключителни и преходни положения на закона «За националната полиция».

Скриншот на http://zakon5.rada.gov.ua/
Скриншот на http://zakon5.rada.gov.ua/

Милиционерската атрибутика, включително служебните удостоверения, печати, логотипи, също ще бъдат действителни до 31 декември.

«До 31 декември 2016 на полицията ѝ е разрешено да използва служебните удостоверения, бланки, печати, щемпели, логотипи и емблеми на милицията и на Министерството на вътрешните работи на Украйна“, – се казва в пункт 18 на последния раздел на закона „За националната полиция“.

Скриншот на zakon5.rada.gov.ua
Скриншот на zakon5.rada.gov.ua

Също така прес-службата на МВР обясни, че сътрудниците на полицията в стара форма (милиционерска) ще имат същите пълномощия като сътрудниците на Националната полиция.

«По този начин до момента, когато полицията ще бъде осигурена с необходимата форма, а органите и подразделенията на Националната полиция – със съответната атрибутика, сътрудниците на полицията ще използват формата на милицията. Това по никакъв начин не свидетелства, че те нямат пълномощията на сътрудниците на Националната полиция“, – се казва в съобщението на прес-службата на МВР на 6 ноември.

Скриншот на mvs.gov.ua
Скриншот на mvs.gov.ua