Статиите в рубриката “Мнения” отразяват личната позиция на своите автори. Редакцията на сайта Stopfake.org може да не споделя тази позиция.

36092581

Какво очаква Беларус при евентуална хибридна война бе темата за обсъждане на панела на Конгреса на беларуските изследователите в началото на октомври.

Хибридна война (англ. hybrid warfare) е термин, предложен в края на XX век в САЩ, който описва военна стратегия, обединяваща обикновена война, малка война и кибервойна. Словосъчетанието «хибридна война» понякога се използва, за да се опишат нападенията, при които се прилагат ядрени, биологични, химични оръжия, самоделни взривни устройства, съчетани с информационна война. Такова поведение при конфликти е разновидност на войната. Такова описание на «хибридната война» дава Уикипедия (в българската Уикипедия няма отделна статия по тази тема – бел.ред.).

Но въпреки че самият термин се появява относително скоро и за пръв път прозвуча в рускоезичния сегмент на интернет през 2009 година, хибридните войни не са ново явление. Както отбелязва в своя доклад пред Конгреса на белоруските изследователите преподавателят от Вилнюския университет политологът Виктор Денисенко, елементи на хибридна война са били продемонстрирани по време на съветско-финската война през 1939 година, по време на анексията «без нито един изстрел» на Балтийските страни от СССР през 1940 година, през август 2008 година за «защита на руските граждани» в Южна Осетия, а през 2014 година – в Крим и Донбас.

Както отбелязва авторът на доклада, при хибридните войни Русия действа бързо, твърдо, игнорира международните норми, отрича очевидни събития. На основата на нейния практически опит може да се направи извод, че Русия е най-опитната страна при провеждането на хибридни операции.

Когато се говори за хибридна война, Виктор Денисенко е по-склонен да използва формулировката на руския експерт Георгий Почепцов, а не на Уикипедия. Той отбелязва, че «хибридната война може да се разглежда като модел на война, която се опитва да скрие както своя военен характер, така и участието на държавни структури в нея. Именно затова рязко нараства ролята на информационния компонент, тъй като реалните физически контексти се заменят с неадекватни на тях информационни, които скриват и закриват реалното положение на нещата дори по-интензивно, отколкото при обикновена война». При това според Георгий Почепцов «хибридната война няма едно лице, то се изменя през цялото време, включително и в информационен план».

Виктор Денисенко описва два варианта на хибридна война, които Русия може да приложи по отношение на Беларус. И двата са достатъчно фантастични, но не са лишени от логика.

Първи вариант – «Без Лукашенко».

При него възниква ситуация, при която по независещи от него причини белоруският президент напуска поста си.

В тази ситуация РФ може да обяви новата власт за «нелегитимна», да включи пропагандистката страшилка за „националистите“, които са дошли на власт и се е появила „заплаха за рускоговорещото население“. Оправданието на Русия ще бъде, че трябва да изпълнява задълженията си и да защити Съюзната държава, да осигури спокойствието на съотечествениците и да подкрепи стабилността.

В тази ситуация ще се залага на проруските сили, а привържениците на европейския път за развитие ще бъдат обвинени в принудителна белорусизация на страната.

Виктор Денисенко не изключва и вариант на хибридна война «с Лукашенко».

Този вариант според литовския политолог може да бъде осъществен, ако белоруският президент престане да „устройва Москва“.

В този случай може да бъде пусната страшилка, както във филмите на НТВ «Крестный батька» („Батька“ е прякорът на Лукашенко в Беларус, а в заглавието на филмите се крие алюзия на гангстерската сага на Марио Пузо „Кръстникът“ – бел.ред.), в които бяха извадени на бял свят компромати, които преследваха една цел – да бъде опорочен белоруският президент.

Ще се оправдават, че защитават братския народ и осигуряват стабилността на Беларус. Разбира се виновни ще се окажат все същите проевропейски сили.

Виктор Денисенко счита, че при всички варианти на хибридна война Беларус ще загуби и окончателно ще премине под контрол на РФ.

И в двата варианта Беларус губи и или ще премине под протектората на Русия, или ще се инкорпорира в нейния състав и ще загуби суверенитета си.

Виктор Денисенко счита, че Беларус няма шанс да победи в хибридна война. Но той искрено желае нито една от неговите теории по отношение на Беларус да не стане реалност.

Източник: Ежедневник.by