Novináři ruského televizního kanálu Zvezda rozšířili zprávu, že čtvrtina obyvatel Ukrajiny se považuje za občany SSSR. Podle jejich slov o tom svědčí výsledky sociologického průzkumu.

 

Snímek z webu tvzvezda.ru

 

Médium se odvolává na výsledky průzkumu provedeného Goršeninovým institutem (Gorshenin Institute). Tento institut skutečně 11. července ve spolupráci se Zastupitelstvím Fondu Friedricha Eberta na Ukrajině a v Bělorusku uspořádal prezentaci výsledků rozsáhlého sociologického výzkumu „Ukrajinská společnost a evropské hodnoty“. Ačkoli jsou výsledky průzkumu dostupné široké veřejnosti a každý zájemce se s nimi může seznámit, televizní kanál Zvezda si dovolil interpretovat jeho výsledky velmi svévolně.

Zvezda ve svém článku píše, že „ze 2 tisíc respondentů se čtvrtina považuje za občany bývalého SSSR (24,8 %) a každý dvacátý se identifikuje jako Rus (5,5 %)“. Pojďme si nyní pozorně rozebrat výsledky průzkumu a srovnat je s daty, uvedenými ve zmíněném článku.

Podle výsledků průzkumu na otázku „K jaké se hlásíte národnosti?“ odpovědělo 92,6 % respondentů „Ukrajinec/Ukrajinka“, 5,5 % se považuje za Rusy, 3 % uvedla jinou národnost.

Snímek výsledků průzkumu Goršeninova institutu: odpověď na otázku „K jaké národnosti se hlásíte?“

 

Na otázku „Jak byste se identifikoval/a?“ odpovědělo 81,8 % dotázaných „občan Ukrajiny“, zbytek odpověděl takto:

5 % – „občan bývalého Sovětského svazu“;

6,3 % – „světoobčan“

3,3 % – „občan Evropy“.

 

 

Snímek výsledků průzkumu Goršeninova institutu

 

V tabulce vidíme, že 24,8 % občanů Ukrajiny ruské národnosti odpovědělo, že se považuje za občany bývalého SSSR. Číslo tedy neukazuje mínění všech občanů Ukrajiny, nýbrž jenom těch, kteří uvedli svou národnost jako ruskou, tedy pouze 5,5 % respondentů.

 

 

Podobnou manipulaci použil televizní kanál Zvezda i při dalším svém výroku. Článek také hovoří o tom, že „11 % obyvatel Ukrajiny se odmítlo označit za Ukrajince či Rusy a místo toho prohlásilo, že jsou světoobčany“. Toto číslo však ve skutečnosti neodpovídá výsledkům za celou Ukrajinu, nýbrž pouze kategorii respondentů mezi 18-29 lety věku (10,2 %) a kategorii obyvatel severních regionů Ukrajiny (11,9 %).

Připomínáme, že překrucování výsledků sociologických průzkumů je jednou z široce využívaných metod ruské propagandy. Pro více informací o tom, jak je možné podobné informace ověřovat, se podívejte do naší rubriky „Nástroje“.