Kremelský zpravodajský portál RT opět napsal, že minské dohody se neplní a za celých 5 let od chvíle, kdy byly dohody podepsány, je viníkem právě Ukrajina. Jde o jeden ze základních propagandistických narativů ohledně války v Donbasu, kdy se Ruská federace snaží ukázat Ukrajinu jako viníka a stranu konfliktu, která nemá zájem na dosažení míru ani na plnění minských dohod. Přestože byl tzv. Minský protokol podepsán před pěti lety, v Donbasu i nadále probíhá střelba a analýza Atlantic Council ukázala, že konstantním porušovatelem dohod je zejména Rusko.

Snímek z webu RT

Únorový článek RT opakuje nejrůznější teze ruské propagandy, které prokremelská média pravidelně využívají, aby své čtenáře a diváky přesvědčila, že Ukrajina odmítá plnit druhou minskou dohodu, zvanou také Minsk 2, že ukrajinské ozbrojené síly trpí neustálé porážky a že Minsk 2 byl ve své době „ústupkem“ ze strany samozvaných republik DLR a LLR.

„Kyjev sabotoval všechna opatření dohod ihned po jejich podepsání,“ citují novináři Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace.

„Minské dohody byly podepsány v době rozsáhlých vojenských operací, které Kyjev vedl proti obyvatelům DLR a LLR“, „příměří je neustále porušováno vinou ukrajinské strany“, „překážky kladl především Kyjev“, „Kyjev není připraven diskutovat o vážných otázkách a plnit podmínky Minsku 2,“ píší prokremelská média.

Snímek z webu atlanticcouncil.org
Snímek z webu europarl.europa.eu

„Nejsou žádné známky toho, že by konflikt mezi ozbrojenými silami podporovanými Kremlem a ukrajinskými vládními silami vyhasínal; porušování příměří podél linie dotyku nadále eskalují a přinášejí každodenní bojové operace i oběti,“ uvádí Evropský parlament. Střelbu z obou stran zaznamenává také Speciální monitorovací mise OBSE.

Bývalý velvyslanec USA na Ukrajině John Herbst zároveň v článku pro Atlantic Council konstatuje, že právě Rusko, nikoli Ukrajina, je neustálým porušovatelem dohod o příměří.

„Rusové a jejich zástupci jsou zodpovědní za většinu porušení a ukrajinská střelba je často reakcí na střelbu Moskvy,“ píše Herbst. Kromě toho poznamenává, že jediným objektivním zdrojem situace na východě v současné době zůstává Speciální monitorovací mise OBSE, avšak statistika odepření přístupu na dotyčná území ukazuje, že proruští separatisté dvakrát častěji znemožňují pozorovatelům vstoupit na území tzv. „DLR“, „LLR“.

„Tato data jsou pro posouzení situace dodržování příměří relevantnější než možná přítomnost nových ukrajinských zbrojních systémů v blízkosti linie dotyku,“ říká John Herbst.

Nedávno, na konci ledna 2020, také přijalo Parlamentní shromáždění Rady Evropy rezoluci o stavu monitorovacího postupu, v němž nazývá Rusko „stranou minských dohod“.

Rezoluce PACE uvádí, že ruské orgány by měly mimo jiné „beze zbytku vyplnit minské dohody a ukončit vojenskou intervenci a podporu nezákonně ozbrojeným skupinám na východní Ukrajině, jejichž účastníkem je Ruská federace“.