Snímek webu Zvezda

Jedním z cílů útoku ruské propagandy se stala ukrajinská pozemková reforma. Možnost prodeje půdy cizincům je dlouhodobou obavou ukrajinských občanů, prokremelská média se rozhodla tohoto strachu patřičně využít. Tranše Mezinárodního měnového fondu výměnou za ukrajinskou půdu je jedním ze standardních příběhů propagandy Kremlu.

V článku serveru Zvezda, mediálního nástroje ruského ministerstva obrany, se objevila celá řada propagandistických vyprávění, „půda je na Ukrajině posledním zajímavým aktivem pro investory“, „Ukrajina nedisponuje žádným lidským potenciálem – všichni odjeli do Evropy, není tu ropa ani plyn“, „každou minutu opustí Ukrajinu dva její občané“, „většina občanů utíká do Polska, berou hranice útokem“, „polská města plní anti-ukrajinská shromáždění“, „ukrajinské kriminální kroniky se plní zprávami o vyřizování účtů a užití nelegálních zbraní“. Článek zároveň končí poklonou prezidentu Zelenskému za nedávnou výměnu vězňů. Tento krok je zde označen za „jediný jednoznačně správný krok k míru“.

Větší část článku je věnována starému tématu výměny půdy na Ukrajině za tranši z MMF. „Nová kyjevská vláda spěchá s přeměnou půdy – svého jediného přírodní bohatství, na komoditu aby ji mohla prodat svým západním partnerům výměnou za další miliardu od Mezinárodního měnového fondu“, píše Zvezda.

Abychom tato tvrzení zasadili do kontextu, na Ukrajině trvale platí moratorium na prodej půdy, neboť zde existovaly obavy, že ji skoupí západní investoři s velkým kapitálem. Mezinárodní měnový fond několikrát upozorňoval na to, že země potřebuje novou pozemkovou reformu, ale v roce 2017 byl tento požadavek odložen. V lednu 2019 Fond opět otázku volného prodeje půdy otevřel, a tuto reformu označil za příležitost zásadně proměnit ukrajinskou ekonomiku.

Během konference „Země jako faktor rozvoje ukrajinské vesnice“ ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, prohlásil: „v modelu, který navrhujeme spolu s vládou, mohou půdu kupovat nebo prodávat pouze ukrajinští občané nebo ukrajinské společnosti“. „Hororové příběhy o Číňanech, Arabech nebo cizincích, kteří vyvezou naši půdu s pomocí kamionů – jsou nesmysl. Země je majetkem občanů,“ uvedl Volodymyr Zelenský.

Ministerstvo ekonomického rozvoje, obchodu a zemědělství Ukrajiny zveřejnilo návrh zákona, který příští rok otevře trh s pozemky. V doplňujících materiálech je uveden výčet těch, kteří budou moci získat vlastnické právo na zemědělskou půdu: „občané Ukrajiny, svazky obcí, stát, právnické osoby Ukrajiny a cizinci nebo osoby bez státní příslušnosti v případě nabytí dědictvím a povinnosti převedení pozemku do jednoho roku“.

Obdobná zpráva, tedy že ukrajinská vláda podepsala tajnou dohodu s MMF o zrušení moratoria a zvýšení ceny za plyn a elektřinu pro koncové uživatele výměnou za finanční pomoc, se objevila v médiích již v roce 2016, byla však záhy vyvrácena.

Zde jsou k nahlédnutí snímky webů, na nichž se daná dezinformace objevila a doprovodné materiály:

Oficiální webové stránky ukrajinského prezidenta

Snímek webu Ministerstva ekonomického rozvoje, obchodu a zemědělství Ukrajiny