Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny plánuje v roce 2018 zahájit pilotní projekt transplantace ledvin od pokrevně nespřízněného dárce. Ruská média ovšem manipulují s fakty a píší, že tato iniciativa ministerstva zdravotnictví „z Ukrajiny učiní dodavatele orgánů z mrtvol“.

Ruský zpravodajský web Moskovskij Komsomolec s odkazem na bývalého politika ze Strany regionů Volodymyra Olijnyka, tvrdí, že „podobné iniciativy zlikvidují ukrajinské zdravotnictví a navíc učiní z Ukrajiny středisko transplantačního turismu a černého trhu“.

 

Snímek z webu Moskovskij Komsomolec

 

Volodymyr Olijnyk ovšem není žádným expertem v oblasti medicíny. Jedná se o bývalého poslance z doby vlády prezidenta Janukovyče, jenž se po revoluci na Majdanu ukrývá v Moskvě a v prosinci roku 2014 po něm Generální prokuratura Ukrajiny vyhlásila pátrání kvůli podezření z organizace nezákonného hlasování za „diktátorské zákony“ z 16. ledna 2014.

Dále je Olijnyk jedním z organizátorů tzv. Výboru pro záchranu Ukrajiny, iniciativy bývalých úředníků z doby vlády prezidenta Janukovyče, jež si přisvojuje titul „stínové (alternativní) exilové vlády Ukrajiny“. S ohledem na daná fakta lze komentář Volodymyra Olijnyka považovat za odborný jen stěží.

V článku Olijnyk prohlašuje: „Antiteroristická operace (vojenské akce ukrajinské armády v konfliktu na Donbase, pozn. překl.) dělá z Ukrajiny spolehlivého dodavatele ‚náhradních orgánů‘ z mrtvol pro bohaté zahraniční zákazníky“.

Zástupce ukrajinského ministerstva zdravotnictví Oleksandr Linčevskyj vysvětluje, že se jedná o mediální mýtus, stejně jako mýtus o „pokusu legalizovat nezákonný obchod s orgány“.

Кaždý svéprávný člověk má právo udělit písemný souhlas či nesouhlas s odevzdáním vlastních orgánů po smrti. Všechny údaje těchto dobrovolných dárců se zanášejí do Jednotného státního informačního systému pro transplantace. Jestli v této databázi není písemný souhlas dárce či jeho příbuzných, odebrání orgánů zemřelého k transplantaci je zakázáno. Stanovuje to článek 16 návrhu zákona č. 2386-1 o transplantaci orgánů a jiných anatomických materiálů, jenž se nyní připravuje pro druhé čtení.

„Odejmutí anatomických materiálů zemřelému člověku za účelem transplantace a/nebo za účelem zhotovení bioimplantátů je zakázáno v případě, že

  1. v Jednotném státním informačním systému pro transplantace chybí potvrzení o udělení písemného souhlasu k odebrání anatomických materiálů zemřelému člověku za účelem transplantace a/nebo za účelem zhotovení bioimplantátů;
  2. se v Jednotném státním informačním systému pro transplantace nachází potvrzení o udělení písemného souhlasu k odebrání anatomických materiálů zemřelému člověku za účelem transplantace a/nebo za účelem zhotovení bioimplantátů;
  3. se v Jednotném státním informačním systému pro transplantace nachází potvrzení o udělení písemného souhlasu k odebrání anatomických materiálů zemřelému člověku za účelem transplantace a/nebo za účelem zhotovení bioimplantátů;
  4. tělo zemřelého vykazuje známky násilné smrti;
  5. chybí svolení soudního lékaře v případě nutnosti provedení soudní lékařské expertízy.

 

Snímek článku 16 návrhu zákona č. 2386а-1

 

Kromě toho zákon předpokládá vytvoření etických komisí, které budou zaznamenávat vůli příjemců, kontrolovat činnost nemocničních zařízení, aby nedošlo k porušení principu dobrovolnosti a nezištnosti dárcovství. Návrh zákona stanovuje zpřísnění trestní odpovědnosti za porušení pravidel transplantace orgánů.

Oleksandr Linčevskyj vysvětluje: „Černý trh s transplantacemi je dokonce technicky nemožný. Existuje mnoho lékařských vyšetření, které musí podstoupit jak dárce, tak příjemce orgánu. A to není možné udělat jen tak. Zní to absurdně, vždyť bez potřebných vyšetření příjemce ani neví, jaká ledvina je pro něj vhodná. Absence informační databáze znemožňuje nelegální transplantace i transplantace vůbec“.

Web novin Moskovskij Komsomolec také napsal, že bohatí cizinci si budou jezdit pro orgány Ukrajinců. Ale článek 17 návrhu zákona o transplantaci říká, že pokud nebude nalezen vhodný příjemce na Ukrajině, budou se údaje o darovaných tkáních posílat do příslušných institucí jiných zemí, avšak pouze těch, se kterými Ukrajina uzavřela mezinárodní smlouvy o transplantaci. Předání tkání přitom bude fungovat na principu rovnocenné výměny. To znamená, že žádné svévolné předávání orgánů bohatým cizincům nepřipadá v úvahu.

 

Snímek článku 17 návrhu zákona č. 2386а-1

 

Na ukrajinském ministerstvu zahraničí zdůrazňují: „V zemích s dobře rozvinutým systémem transplantací připadá na 1 milion obyvatel 14-39 mrtvých dárců, zatímco na Ukrajině tato cifra v roce 2016 činila 0,2 osob na 1 milion obyvatel. Ve 42milionové zemi jde o velmi nízké číslo. Množství transplantací, které se dnes na Ukrajině provádějí, činí méně než 10 % reálné potřeby.

Redakce RIA Novosti Ukrajina sestavila výběrový přehled reakcí na sociálních sítích týkajících se pilotního projektu ukrajinského ministerstva zdravotnictví.

 

Snímek z webu RIA Novosti Ukrajina

 

Autoři tohoto přehledu zdůrazňují negativní reakce na tuto vládní inciativu mezi Ukrajinci. V článku je rovněž zmíněna reakce politika z bývalé vládní Strany regionů, citovaného Volodymyra Olijnyka.

Oleksandr Linčevskyj ve svém sloupku na Ukrajinské pravdě uvádí výsledky průzkumu sociologické skupiny Rating, které ukazují, že veřejné mínění vypadá poněkud jinak.

 

Snímek z webu Ratinggroup.ua

 

„63 % respondentů podporuje právo člověka věnovat po smrti své orgány, aby zachránil či zkvalitnil život někoho jiného, čtvrtina toto právo nepodporuje, 12 % neodpovědělo,“ říkají výsledky průzkumu.