Online deník Ukraina.ru zveřejnil článek, který analyzoval dopady stavby plynovodu Nord Stream 2 na soustavu přepravy ukrajinského plynu. Zatímco Ukraina.ru a další ruská média nevidí pro stávající systém dopravy ukrajinského plynu žádnou budoucnost, Ukrajina plánuje jeho modernizaci, podepisuje mezinárodní dohody o dlouhodobé spolupráci a chystá restrukturalizaci ukrajinské státní společnosti Naftogaz.

 

Snímek z webu ukraina.ru

 

Článek na webu Ukraina.ru se zakládá na manipulativních tvrzeních, jaké jsou i v jiných ruských médiích již běžnou praxí. Tato tvrzení mají za cíl vytvářet určitý obraz Ukrajiny. V souvislosti se stavbou ruského Nord Streamu 2 (plynovod, který má přepravovat plyn z Ruska do Německa přes Baltské moře, mimo území Ukrajiny) je proto ukrajinská soustava plynovodů označována jako „zastaralá“, „zbytečná“ a nazývána „hromadou železa“. Oproti tomu je Nord Stream 2 údajně projekt, který „ekonomicky vítězí“ a zároveň v žádném případě „nesouvisí s politikou“. Podle ruských novinářů bude projekt znamenat konečný „rozsudek“ nad ukrajinskou přepravní soustavou, kterou nyní „z velké části čeká konzervace“, a „značná část obyvatel Ukrajiny bude muset vytápět své domovy dřevem či jinými alternativními zdroji energie“.

 

Snímek z webu cepa.org

 

Zahraniční média a experti vyvrátili tvrzení, že Nord Stream 2 je čistě komerční projekt. Britský profesor, specialista na energie a konkurenční trh v jednom svém článku Alan Riley kupříkladu tvrdí, že pokud se podíváme na detaily blíže, je možné vyvrátit všechny argumenty lobbistů za Nord Stream 2.

 

 

Ukrajina posoudila rizika spojená se zastavením nebo podstatným omezením přepravy ruského plynu prostřednictvím ukrajinského přepravního systému. Odborníci vypracovali „Energetickou strategii Ukrajiny do roku 2035“, která počítá s restrukturalizací energetického odvětví do roku 2020. Chystá se také likvidace společnosti Ukrtransgaz, která na Ukrajině zajišťuje přepravu a skladování zemního plynu. Namísto Ukrtransgazu vznikne společnost Magistrální plynovody Ukrajiny, nezávislý provozovatel plynárenské soustavy, který bude odpovídat evropským standardům. Probíhá rovněž rekonstrukce magistrálních plynovodů.

 

Snímek z webu mpe.kmu.gov.ua
Snímek z webu naftogaz.com

 

Ve zprávě společnosti Naftogaz za rok 2016 se píše o prodloužení programu modernizace ukrajinské přepravní soustavy plynu a o plánu vytvořit spojení Ukrajina – Polsko (východoevropský uzel, který má spojit terminál v Polsku se zeměmi střední a západní Evropy). Na jaře roku 2017 bylo podepsáno memorandum mezi ukrajinským Naftogazem, Ukrtransgaz, italskou společností Snam S.p.a. a slovenskou Eustream a.s. o dlouhodobém zajištění stability přepravy zemního plynu na Ukrajině v souladu se stávajícími normami na evropských trzích.

Ukrajina je připravena uskutečnit výše zmíněné plány a rozvíjet se v nových podmínkách, od Ruska totiž přestala odebírat plyn už před více než rokem a půl. Kromě spolupráce s evropskými společnostmi chce Naftogaz také zvýšit výrobu vlastního plynu a zavést programy energetické efektivity.