V ruských médiích se množí falešné zprávy o tom, že počet obyvatel Ukrajiny neustále a nebezpečně klesá. Takové články publikovaly například propagandistické weby jako Times.com.uaGlavnovosti či Informburo.

Nedávno se takováto informace objevila v autorském sloupku  podporovatele Kremlu Ruslana Vesňanka „Vyhánění zbytečných: Ukrajinci prchají ze země s celými rodinami“, jenž byl zveřejněn na ruském zpravodajském webu Pravda.ru.

 

Snímek z webu Pravda.ru

 

V článku jsou uvedeny názory údajných odborníků, podle kterých se dnešní obyvatelstvo Ukrajiny zmenšilo téměř dvojnásobně a dosahuje pouze čísla 24 milionů osob. V úvodu článku autor říká, že poslední sčítání obyvatelstva na Ukrajině proběhlo v roce 2001 a další je naplánováno na rok 2020. To je zcela pravdivá informace. Autor dále píše, že Ukrajinský statistický úřad (Gosstat) „tvrdí, že k 1. září 2017 žilo v zemi 42 444 919 obyvatel“. Podle slov autora jsou nicméně tyto počty přehnané, což potvrzují i v jeho článku citovaní experti.

Prvním takovým expertem je Larysa Šeslerová, která je představena jako ekonomka. Její kompetence v oblasti ekonomie nicméně nelze nijak potvrdit. Šesler se pravidelně objevuje v nejrůznějších ruských médiích a prezentuje se jako odbornice v nejrůznějších oblastech. Web Svobodnaja pressa ji například uvádí jako předsedkyni Svazu politických emigrantů a politických vězňů Ukrajiny. Nicméně na Ukrajině je známa jako poslankyně místní rady od Progresivní socialistické strany Ukrajiny (PSPU) a také jako leader mykolajivského Antimajdanu v roce 2014. V tomto roce také opustila Ukrajinu a nyní žije v Rusku. Za její spěšné zmizení nejspíš může fakt, že po ní vyhlásilo pátrání v souladu s paragrafem 110 ukrajinského trestního zákoníku s podezřením na úmyslné akce usilující o uchvácení státní moci a ohrožování územní celistvosti a nedotknutelnosti hranic Ukrajiny.

 

Snímek z webu wanted.mvs.gov.ua

 

Hlavním argumentem údajné ekonomky Šesler, který měl potvrdit snížení počtu obyvatel na Ukrajině až na 24 a půl milionu lidí, byl (sic!) pokles spotřeby chleba a mouky v zemi. Podobné prohlášení bylo také publikováno na webu News Front s titulkem „Na Ukrajině zbylo méně než 30 milionů obyvatel. Larisa Šesler“.

 

Snímek z webu News Front

 

V článku byl použit graf „Dynamika výroby chleba a jiného pečiva“. Tento průzkum byl na základě údajů Statistického úřadu Ukrajiny skutečně proveden a zveřejněn na stránkách Ekonomického diskusního klubu, organizace sestávající z bývalých ukrajinských ministrů ekonomiky a financí.

 

Snímek z webu edclub.com.ua

 

Prostudujeme-li si výsledky daného průzkumu, nenalezneme žádný doklad o tom, že existuje přímá korelace mezi počtem obyvatel a množstvím vyráběného chleba. Trend snižující se spotřeby pečiva může být dán změnami ve stravování Ukrajinců, jak se také ve výsledcích průzkumu píše.

Jako další expert je v článku uveden ukrajinský politický technolog a novinář Taras Berezovec. Autor článku odkazuje na slova Berezovce z textu, který Berezovec zveřejnil na svém Facebooku. Ve svém příspěvku vyjadřuje Berezovec svůj subjektivní názor a uvádí konkrétní počty ukrajinských zaměstnanců v zahraničí, s odkazem na slova ministra, se kterým údajně hovořil. Jméno ministra však neuvádí, zdroj uvedených počtů také ne.

 

Screenshot Facebook @Taras Berezovets

 

Podle jeho slov například v současnosti pracují za hranicemi Ukrajiny více než 3 miliony Ukrajinců. Mezinárodní organizace pro migraci uvádí, že v období let 2014–2015 pracovalo v Evropě přibližně 688 tisíc občanů Ukrajiny.

Dalším expertem, o kterém StopFake již několikrát psal, je Alexandr Ochrimenko, představený jako generální ředitel Ukrajinského analytického centra. Kromě stránky na Facebooku však neexistuje žádná přesnější informace o činnosti tohoto centra. Samotný Ochrimenko se pravidelně vyslovuje o nejrůznějších otázkách v médiích jako Obozrevatel, či Korrespondent a také se objevuje na ukrajinských televizních kanálech jako odborník v oblasti ekonomie. Autor článku se odvolává na prohlášení Ochrimenka o tom, že „podle údajů Rosstatu (ruského statistického úřadu), že v Ruské federaci oficiálně pracuje 2,2 milionů ukrajinských občanů“. StopFake tuto informaci ověřoval a zjistil, že podle Statistického úřadu Ukrajiny činí počet ukrajinských pracovních migrantů v Rusku 458 tisíc osob, což je číslo téměř čtyřikrát menší, než které uváděl Ochrimenko, a neodpovídá ani prohlášení Berezovce o 3 milionech Ukrajinců pracujících v Rusku.

 

Snímek z webu gks.ru
Snímek z webu gks.ru

 

Zanalyzujeme-li tedy odborné kompetence zmiňovaných expertů v článku Ruslana Vesňanka, můžeme učinit závěr, že prohlášení o dvojnásobném poklesu počtu obyvatel na Ukrajině je naprosto nepodložené. Podle oficiálních údajů ukrajinského statistického úřadu se počet obyvatel na Ukrajině mezi lety 2001 až 2017 snížil o 6 milionů. Článek zároveň nezachovává názorovou rovnováhu. Informace (experti i fakta) jsou vybrány tak, aby podporovaly osobní názor autora.