Spojené státy mají v úmyslu „obsadit“ energetický trh Evropské unie a již začaly „diktovat své podmínky“ Kyjevu a Varšavě ohledně dodávek plynu. Takto komentují ruská média trojstrannou dohodu o dodávkách zkapalněného plynu z USA přes Polsko na Ukrajinu. Prokremelská média hlásají, že tato smlouva není nic víc než trik americké vlády, který je pro kupující strany naprosto nevýhodný. S pomocí této dohody chce Washington „učinit velkou část Evropy závislou na svém plynu a spolu s tím převzít kontrolu nad přepravními kapacitami ukrajinské a poté i běloruské plynárenské přepravní soustavy“.

 

Snímek z webu RT Russian
Snímek z webu Gazeta.ru
Snímek z webu Ukraina.ru

 

Ruská agrese proti Ukrajině z roku 2014 donutila Kyjev hledat alternativní zdroje plynu. Takovou alternativou je právě trojstranná dohoda mezi Ukrajinou, Polskem a USA, jež byla podepsána 31. srpna 2019. Tento dokument pomůže Kyjevu zvýšit energetickou bezpečnost země bez závislosti na rozhodnutích Kremlu. Moskva například nebude moci vydírat Ukrajinu neodůvodněně vysokými cenami plynu nebo nedodržováním smluvních podmínek přepravy zdrojů skrze ukrajinskou přepravní soustavu. Právě v těchto klíčových otázkách vyhrál ukrajinský Naftogaz v minulosti dva soudní procesy s ruským Gazpromem – o dodávky plynu bezprostředně pro potřeby státu a o jeho přepravu do Evropské unie.

 

Oficiální FB stránka Naftogaz Ukrajina
Snímek z webu naftogaz.com

 

Díky trojstranné spolupráci bude Ukrajina již letos moci získat první dodávky plynu ze Spojených států, informovala polská plynárenská společnost PGNiG. Zkapalněný zemní plyn ze Spojených států dorazí do polského terminálu Swinoujscie (Svinoústí) již v listopadu tohoto roku. Po procesu regasifikace (přeměna zkapalněného zemního plynu zpět do plynného stavu, pozn. red.) bude plyn postoupen polské plynárenské přepravní soustavě, odkud již bude dopraven do ukrajinského úložiště.

 

Snímek z webu PGNiG

 

Aby mohla získávat velké objemy plynu přes Polsko, musí v současné době Ukrajina prodloužit interkonektor asi o 100 kilometrů od nejbližšího úložiště plynu k hranicím, aby mohla propojit svůj systém přepravy plynu se systémem polským. Spojené státy však nebudou mít absolutně žádný vliv na polskou ani na ukrajinskou přepravní soustavu. Vyšší vývoz na Ukrajinu limituje také propustnost polských plynovodů ve směru Slezsko – Podkarpatí, avšak polská infrastruktura bude rozšířena nejpozději do roku 2021. Až dojde ke zvýšení kapacit v této lhůtě, bude Ukrajina moci počítat se čtyřnásobným nárůstem objemu plynu ze Spojených států – až na šest miliard kubických metrů ročně, uvedl Piotr Naimski, pověřený zástupce polské vlády pro strategickou energetickou infrastrukturu.

 

Snímek z webu Rzeczpospolita

 

Ve skutečnosti nelze hovořit o žádném „americkém podrobení“, protože přes Polsko bude Ukrajina v budoucnu moci přijímat plyn nejen ze Spojených států, ale také z jiných zemí. Například plynovod Baltic Pipe z Norska do Polska, který je právě ve výstavbě, poskytne do roku 2022 další zdroje střední a východní Evropě, včetně Ukrajiny.

„To znamená, že tímto způsobem bude možné zajistit nejen polské potřeby, ale také budeme schopni pomoci Ukrajině a dalším spotřebitelům ve střední Evropě, kteří jsou závislí na monopolistických rozhodnutích (Ruska, pozn. red.), stejně jako donedávna Polsko,“ zdůraznil Naimski.

 

Polskieradio

 

V listopadu 2015 Kyjev zcela odmítl nákup plynu pro potřeby státu od monopolisty Gazpromu a přeorientoval se na evropský trh. Veškerý plyn, jenž Ukrajina využívá, dnes Kyjev získává výhradně na svých západních hranicích. Navzdory všem prohlášením Kremlu stojí evropská energie Ukrajinu mnohem levněji než ruská, o čemž StopFake již dříve psal. Za pět let trvání války se téma plynu stalo jedním z nejoblíbenějších dezinformačních nástrojů Kremlu: před každou topnou sezónou kremelská média vždy konstatují „nedostatek“ plynu pro vytápění na Ukrajině. Prokremelská média rovněž systematicky rozšiřují nové a nové dezinformace o mezinárodních soudních procesech mezi ukrajinským Naftogazem a ruským Gazpromem.