Jedním z centrálních prokremelských narativů je, že Ukrajina představuje hrozbu pro sousední státy, či dokonce pro celé světové společenství. V tomto narativu pak vznikají fake news jako námi již dříve vyvrácené fejky či manipulace o epidemii spalniček na Ukrajině, epidemii žloutenky typu A, či epidemii tuberkulózy. Kromě toho stojí Ukrajina údajně na prahu ekologické katastrofy nebo připravuje pro svět „nový Černobyl“. Tentokrát některá prokremelská média rozšířila informaci o tom, že v akvatoriu Azovského moře poblíž ukrajinského přístavního města Mariupol byla nalezena cholera (někteří novináři si navíc při psaní neprofesionálních článků neuvědomili, že cholera není virové, nýbrž bakteriální onemocnění).

 

Snímek z Life.ru: „V Azovském moři byl nalezen nebezpečný virus cholery“

 

LIFE.ruVzgljadТАSSUtro.ruArgumenty i FaktyBloknot   je pouze neúplný seznam prokremelských médií, která tuto lživou informaci zveřejnila. Některá ruská média jako RIA NovostiТАSS již dokonce stihla informaci vyvrátit.

 

 

Se zprávou, že v Azovském moři poblíž Mariupolu byly nalezeny bakterie cholery, přišel již 6. července web s názvem Horká linka pořádkových orgánů DLR. Na webu samozvaného ministerstva informují, že zaměstnanec mariupolského městského úřadu ministerstvo upozornil na „hrozbu vypuknutí infekčního onemocnění na územích Donbasu okupovaných ukrajinskou armádou“. Informátor prohlásil, že již od počátku roku 2017 epidemiologická stanice města registruje bakterie cholery, nicméně ukrajinské úřady všechna jimi zasílaná data ignorují. Nalezené bakterie navíc podle prokremelských médií představují významnou „hrozbu pro ruská území, konkrétně pro Rostovskou oblast“ (oblast na jihu evropské části Ruska, hraničící s východní Ukrajinou, pozn. překl.). Nutno podotknout, že prohlášení městského úřadu Mariupolu, že „zdroj infekčních onemocnění a bakterie cholery nebyly objeveny“, ruská strana zcela ignorovala.

 

Snímek z webu crime.dn.su

 

Dne 10. července se v tisku začaly objevovat informace o tom, že ruský inspekční orgán pro ochranu spotřebitele Rospotrebnadzor začal provádět vlastní expertízu vody Azovského moře. 10. července také Rospotrebnadzor odeslal dopis na Evropskou regionální kancelář Světové zdravotnické organizace (WHO) s dotazem na „případy cholery mezi lidmi a výsledky laboratorních vyšetření okolního prostředí (vody otevřených vodních přehrad) na Ukrajině“.

Evropská regionální kancelář WHO ve své odpovědi ruskému inspekčnímu úřadu ubezpečila Rospotrebnadzor, že nemá žádné informace o pozitivních výsledcích testů na přítomnost bakterie cholery (Vibrio cholerae) u osob či v životním prostředí ukrajinského města Mariupol či v jeho nejbližším okolí za rok 2018. Upozornili také, že evropská kancelář WHO zaznamenala množství zmínek o bakteriích cholery v životním prostředí, avšak „pravdivost podobných mediálních zpráv se nepotvrdila“. Ve WHO zdůraznili, že „Ukrajina provádí pravidelný monitoring vzorků životního prostředí ve všech regionech země, včetně testů na bakterii cholery, nicméně v roce 2018 nebyly zaznamenány pozitivní vzorky s přítomností bakterie cholery v životním prostředí Doněcké oblasti“ (kde se nachází i přístav Mariupol, pozn. překl.). Ve zprávě se navíc píše, že výskyt bakteriálních tyčinek cholery „přímo neznamená riziko obecného ohrožení zdraví v podobě vypuknutí epidemie cholery“.

 

Snímek odpovědi Evropské regionální kanceláře WHO na dopis Rospotrebnadzoru

 

Tiskové oddělení Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny na dotaz zaslaný ze StopFake odpovědělo, že ke dni 18. července 2018 nebyl zaznamenán ani jeden případ nákazy cholerou, nebezpečná vibria cholery nebyla nalezena ani v Doněcké, ani v jiných oblastech Ukrajiny. Ukrajinské ministerstvo zdravotnictví rovněž lživé zprávy o výskytu zdraví nebezpečné bakterie cholery na svých internetových stránkách oficiálně vyvrátilo a upřesnilo, že bakterie cholery se ve vodách sice pravidelně vyskytují, nepředstavují ovšem žádné velké nebezpečí, neboť část tamějších specifických forem bakterií onemocnění nezpůsobují. Rovněž bylo vysvětleno, že Ukrajina je členskou zemí sítě  International Health Regulations a jako taková má povinnost informovat světové společenství o výskytu takových infekčních onemocnění jako cholera či břišní tyfus a jejich výskyt také pravidelně monitoruje.

Média opakovaně zveřejňovala informace o složité ekologické situaci v Azovském moři. Web Obozrevatel například zveřejnil komentář Oleha Nedavy, poslance ukrajinského parlamentu, že „moře je znečištěné a může v něm být nejen cholera, ale i ledacos dalšího“. „Situace je dále komplikována skutečností, že odpadní vody z okupovaného území do Azovského moře nejsou kontrolovány,“ píše se rovněž ve zprávě. Generální ředitel Centra pro ochranu zdraví při Ministerstvu zdravotnictví Ukrajiny Volodymyr Kurpita vysvětluje, že zdroje pitné vody podléhají pravidelné kontrole výskytu bakterií tzv. střevní skupiny. Riziko, že se do vody bakterie zvlášť z nekontrolovaných území dostanou, podle experta existuje, ale právě proto jsou prováděny pravidelné kontroly. „Nyní nemáme informace o masivním šíření škodlivých infekcí v této oblasti,“ říká Kurpita.