Prokremelský web Ukraina.ru informoval, že EU údajně vyzvala Ukrajinu, aby „zrušila zákaz používání ruštiny ve školství“. Podle této verze Evropská unie na zasedání Rady Ukrajina – EU, konaném 17. prosince v Bruselu, „vyzvala Ukrajinu, aby beze zbytku splnila požadavky Benátské komise, které se týkají jazykového článku zákona „O vzdělávání“.

 

Ukraina.ru: „EU vyzvala Kyjev, aby zrušil zákaz ruského jazyka ve školství“

 

O tomtéž psaly také například propagandistické weby jako Russkij mir nebo News Front.

Dne 8. prosince 2017 Benátská komise (Evropská komise pro demokracii prostřednictvím práva) zveřejnila závěry ohledně ukrajinského zákona „O vzdělávání“ č. 902/2017, jenž byl přijat v září 2017. Komise doporučila ukrajinské vládě, aby upravila článek o jazyce ve vzdělávání, tedy článek 7, do „vyváženější“ podoby. Komise také naznala, že jelikož je školský zákon pouze rámcový, budoucí zákon o středním školství by mohl detailněji definovat jazykové otázky ve vzdělávání.

Po skončení zasedání Rady EU – Ukrajina 17. prosince vydaly obě strany společné tiskové prohlášení, ve kterém oznámily, že obě strany rozumí „nutnosti respektovat již existující práva osob patřících k národnostním menšinám, tak jak je to definováno v úmluvách OSN a Rady Evropy“ (viz snímek).

 

 

Jazykový článek školského zákona navíc bude aplikován v plném objemu až po uplynutí přechodného období, v roce 2023.

V roce 2017 oznámila tisková mluvčí EU pro zahraniční politiku a bezpečnost Maja Kocijančič, že „doporučení Benátské komise mají být vzaty v potaz v plné míře. Je třeba postupovat cestou nediskriminace, dialogu s národnostními menšinami a dalšími zainteresovanými stranami, k postupné reformě je zapotřebí více času“.

StopFake se již manipulacím ruských médií ohledně školského zákona i jeho „jazykového“ článku věnoval podrobně v minulosti.