Ruska pro-kremaljska publikacija Ukraina.ru prenosi da je Evropska unija navodno pozvala Ukrajinu da ukine zabranu „upotrebe ruskog jezika u obrazovanju“. Publikacija tvrdi da je EU na biletaralnom sastanku Ukrajine i EU, održanom u Briselu 17. decembra, pozvala Ukrajinu da u potpunosti sprovede preporuku Venecijanske komisije u vezi s klauzulom o jeziku ukrajinskog Zakona o obrazovanju koji je usvojen u septembru prošle godine.

 

Скриншот сайта Украина. ру

Drugi ruski mediji kao što su Русский мир и News Front su se ubrzo pridružili ovom tumačenju.  

8. decembra 2017. godine, Venecijanska komisija objavila je svoje mišljenje o Zakonu o obrazovanju Ukrajine br. 902/2017, preporučujući da ukrajinska vlada učini članak o jeziku u obrazovanju „uravnoteženijim“. Istovremeno, komisija je primetila da budući da je zakon o obrazovanju okvirni zakon, budući zakon o srednjem obrazovanju može pružiti detaljnija i uravnoteženija rešenja.

 

Član 7 Zakona o obrazovanju jača položaj ukrajinskog jezika kao državnog jezika u srednjem obrazovanju. Međutim, privatne škole su slobodne da podučavaju učenike na bilo kom od manjinskih jezika koji su kao takvi određeni zakonodavstvom i konvencijama EU.

Zajednička izjava nakon petog sastanka Veća za pridruživanje između EU i Ukrajine, između ostalog, “usaglasila je stav o potrebi da se osigura poštovanje prava koja se već primenjuju na pripadnike nacionalnih manjina kako je utvrđeno Konvencijama UN-a i Saveta Evrope”.

Član 7 Zakona o obrazovanju Ukrajine u potpunosti stupa na snagu 2023. godine, nakon prelaznog perioda od skoro šest godina.

2017. godine je porparolka EU, Maja Kosijančić, izjavila da „preporuke Venecijanske komisije treba u potpunosti uzeti u obzir. Trebalo bi to učiniti na nediskriminirajući način, u dijalogu s nacionalnim manjinama i drugim zainteresovanim grupama. Potrebno je osigurati više vremena za postupno sprovošenje reformi. “

https://vvv.stopfake.org/en/fake-russian-language-voes-in-ukraine/