W tym odcinku – media propagandowe poinformowały, że na Krymie rzekomo odbył się Międzynarodowy Kongres Ukraińskiej Diaspory, a Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło domniemaną rezolucję w sprawie zniesienia sankcji politycznych przeciwko Rosji. Również analizujemy materiał o tym, że na mieszkańców Krymu nie popierających okupacji półwyspu jakoby nie wywierano presji, a „referendum” na Krymie był rzekomo legalny.