Ze zjawiskiem dezinformacji i fake news stara się walczyć coraz więcej środowisk i organizacji z sektora pozarządowego. Jedną z nowych inicjatyw na tym gruncie jest projekt Disinfo Digest realizowany przez Fundację Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Projekt koncentruje się na identyfikacji i przeciwdziałaniu zjawiskom dezinformacji oraz kampanii propagandowych w polskiej przestrzeni informacyjnej. Cele te są realizowane przez rozpoznanie operacji informacyjnych, psychologicznych oraz obejmuje badania nad zjawiskiem propagandy, dezinformacji, manipulacji środowiskiem informacyjnym, w tym środowiskiem poznawczym.

  • Rozpoznanie i analiza polskiej przestrzeni informacyjnej
  • Działalność publicystyczna
  • Publikowanie ostrzeżeń o zidentyfikowanych incydentach
  • Prowadzenie działań komunikacyjnych w cyberprzestrzeni

O szczegółowych założeniach projektu rozmawialiśmy z jego twórcą Kamilem Basajem z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

Monitorujemy media rosyjskie, polskojęzyczne środowiska informacyjne w mediach społecznościowych, w blogosferze i w sieci stron publicystycznych – mówi Basaj. Staramy się identyfikować ważne incydenty i na ich temat dystrybuujemy komunikat ostrzegający zawierający wyjaśnienie lub link, który się odnosi do treści, zawierającej prawdziwe informacje w przeciwieństwie do materiałów dystrybuowanych z rosyjskich ośrodków propagandowych. Te mniej istotne zamieszczamy w artykułach, biuletynach i raportach – wyjaśnia.

Zapytany, czym różni się ta inicjatywa od dostępnych już w Polsce, twórca projektu odpowiedział, że mają opracowaną metodykę monitorowania sieci, ale idą także w kierunku rozpoznawania poszczególnych aktorów, czyli osób, które te treści wprowadzają do środowiska informacyjnego. – Jeżeli zidentyfikujemy publicystę, który zaczyna powielać tezy rosyjskiej propagandy, też o tym informujemy. Cel tego typu kampanii jest jeden – to przekazanie społeczeństwu informacji, że publicysta, który nosi cechy wiarygodnego, przestał dystrybuować informacje wiarygodne. Innym spektrum działania jest monitorowanie wydarzeń, które są soft power, wydarzeń w przestrzeni kulturalnej, czy też raportów i spotkań akademickich, w których Rosjanie są ostatnio bardzo aktywni i na ten temat również publikujemy informacje i ostrzeżenia.