W tym odcinku StopFakeNews:

  • o tym, jak media propagandowe straszą Unię Europejską gruźlicą, która rzekomo zbliża się z Ukrainy z powodu wprowadzenia ruchu bezwizowego,
  • obalenie kłamstwa o tym, że na Ukrainie zostaną wprowadzone kartki żywieniowe, a kraj upadnie z prawdopodobieństwem 97,
  • o wymyślonych przez propagandzistów ukraińskich knurach bojowych, które rzekomo patrolują terytorium Donbasu.