Zgodnie z prawem ukraińskim sankcje mogą być nakładane zarówno na osoby prawne znajdujące się pod kontrolą zagranicznego podmiotu prawnego lub niebędącej ukraińskim rezydentem osoby fizycznej, jak i na obywateli Ukrainy, jeśli prowadzą działalność terrorystyczną i stanowią zagrożenie dla interesów narodowych.

Szereg rosyjskich mediów cytuje w swoich publikacjach Władimira Dżabarowa członka Rady Federacji Rosyjskiej (izby wyższej rosyjskiego parlamentu), który stwierdził, że nałożenie przez Ukrainę sankcji na przedsiębiorstwa z Sewastopola jest w rzeczywistości uznaniem tego, że Krymu jest rosyjski.

Informowały o tym takie wydania jak: Ukraina.ruGazeta.ruRIA NowostiNSNNews.ru  oraz inne środki masowego przekazu.

Zrzut ekranu ze strony ukraijna.ru
Zrzut ekranu ze strony gazeta.ru

Władimir Dżabarow, pierwszy zastępca przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Rady Federacji, oznajmił: „Nałożenie sankcji na przedsiębiorstwa z Sewastopola stało się uznaniem Krymu za terytorium Rosji, ponieważ na rodzime struktury sankcje nie są nakładane”.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 3 kwietnia 2021 roku podpisał dekret wprowadzający w życie postanowienie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy z dnia 2 kwietnia 2021 roku „O zastosowaniu personalnych specjalnych gospodarczych i innych środków ograniczających (sankcji)”. W sumie na sankcyjnej liście znalazło się 79 firm i 10 osób fizycznych, które Zełenski nazwał „czołową dziesiątką ukraińskiego przemytu”.

W załącznikach do dekretu, w których wymienione zostały osoby prawne, wobec których stosowane są sankcje, adresy krymskich przedsiębiorstw są wskazane jako „tymczasowo okupowane terytorium Autonomicznej Republiki Krym”, a nie jako Federacja Rosyjska.

Zrzut ekranu ze strony president.gov.ua

Ponadto artykuł 1 ustawy „O sankcjach” stanowi również, że „Ukraina może stosować sankcje wobec obcego państwa, zagranicznego podmiotu prawnego, osoby prawnej pod kontrolą zagranicznego podmiotu prawnego lub osoby niebędącej rezydentem, cudzoziemców, bezpaństwowców, a także podmiotów prowadzących działalność terrorystyczną”.

Z kolei artykuł 3 stanowi, że podstawą stosowania sankcji są działania nie tylko obcych państw, osób fizycznych i osób prawnych, ale także „innych podmiotów, które stwarzają realne i/lub potencjalne zagrożenia dla interesów narodowych, bezpieczeństwa narodowego, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, sprzyjają działalności terrorystycznej i/lub naruszają prawa i wolności osoby i obywatela, interesy społeczeństwa i państwa, prowadzą do okupacji terytorium, wywłaszczenia lub ograniczenia praw własności…”.

Wcześniej Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy wyjaśniła, że ​​sankcje mogą zostać nałożone również na obywateli Ukrainy.