Misja monitoringowa ONZ zajmująca się badaniem przestrzegania praw człowieka na wschodzie Ukrainy opublikowała kolejny raport, którego fragmenty – w których zamieszczono rekomendacje dla władz ukraińskich, wywołały w rosyjskich propagandowych środkach masowego przekazu spory oddźwięk oraz kolejną falę fake’owych informacji.

Przykładowo portale informacyjne Komsomolskaja prawda (Kомсомольская правда), Portal biznesowy dnr-live.ru, Agencja informacyjna Noworossija (Информационное агентство Новороссия) oznajmiły, że ONZ „nawołuje Kijów do uznania dokumentów” tak zwanych DRL i ŁRL (w rzeczywistości sprawa dotyczyła tylko aktów stanu cywilnego – aktów urodzenia i aktów zgonu). W tym samym czasie niektóre środki propagandowe takie jak np. „Rosyjski dialog” («Российский диалог»), czy wielokrotnie przez nas wspominany – ze względu na  rozpowszechnianie fake’owych informacji – portal Nowostnoje Agentstwo Charkow (Agencja Informacyjna Charków – Новостное Агентство Харьков) posuwają się w swoich wnioskach jeszcze dalej: według ich wersji wydarzeń „ONZ domaga się od Ukrainy legitymizowania dokumentów i świadectw DRL i ŁRL”. Mało tego – zdaniem Rosyjskiego dialogu (Российского диалога) – jest to bezpośrednia „droga prowadząca do uznania samozwańczych republik”.

Odpowiadając na zapytanie StopFake przedstawiciele misji monitoringowej ONZ ds. praw człowieka na Ukrainie zwrócili również uwagę na punkt „s” §172 tego raportu (50 strona).

„Organom władz państwowych Ukrainy rekomenduje się opracować i wprowadzić procedurę administracyjną ustalania faktów narodzin i zgonów, które miały miejsce na terenach kontrolowanych przez formacje zbrojne, działającą w ramach czynnej procedury rejestrowania narodzin i zgonów oraz powszechną i niedopuszczającą przypadków dyskryminacji według jakichkolwiek cech i oznak; przy czym procedura sądowa ustalenia tego rodzaju faktów powinna pozostać czynna dla wypadków złożonych”. (Oryginał w języku angielskim).

W misji monitoringowej ONZ ds. praw człowieka na Ukrainie tłumaczą – obecnie procedura uznania faktu narodzin, czy śmierci na niekontrolowanych przez Kijów terenach jest przeprowadzana drogą sądową i przewiduje opłaty sądowe. Misja monitoringowa ONZ proponuje wprowadzenie procedury administracyjnej uproszczającej wydawanie aktów stanu cywilnego wzoru ukraińskiego oraz bardziej powszechnej i nieodpłatnej dla wszystkich obywateli Ukrainy.

ONZ nie nawołuje do „uznania” czy „legitymizowania” dokumentów wydanych przez samozwańcze władze „DRL” i „ŁRL”, żeby te dokumenty zaczęły funkcjonować w systemie prawnym Ukrainy. Proponuje jedynie – w drodze wyjątku z istniejącej praktyki – wykorzystywać (w celu późniejszego wydania odpowiednich ukraińskich dokumentów) akty stanu cywilnego dotyczące narodzin i śmierci wydane na terenach kontrolowanych przez formacje zbrojne.