Źródło: The Insider

Walentina Sołowjowa – korespondentka programu „Wriemia” (jednego z czołowych rosyjskich programów informacyjnych) – w swoim reportażu gniewnie ujawnia „obecność wojskową” Stanów Zjednoczonych na Ukrainie, twierdząc:

„Nie wiadomo, w jaki sposób Kijów spłaci już zaciągnięte długi. Senat Stanów Zjednoczonych specjalnie pod kątem dostaw broni właśnie wskrzesił ustawę Lend-Lease z czasów II wojny światowej. I prędzej czy później wystawi za te dostawy rachunek. Rosja, nawiasem mówiąc, spłaciła długi za amerykańskie dostawy broni z czasów II wojny światowej dopiero w 2006 roku”.    

**

Korespondentka programu „Wriemia” albo nie rozumie, albo udaje, że nie rozumie, czym jest Lend-Lease. W ramach tego programu Stany Zjednoczone podczas II wojny światowej zaopatrywały swoich sojuszników w broń, amunicję, żywność, sprzęt medyczny, surowce strategiczne. Zniszczony, utracony czy zużyty podczas działań wojennych sprzęt wojskowy jest spisywany na straty, czyli faktycznie był dostarczany bezodpłatnie. Po zakończeniu wojny sojusznicy muszą albo zwrócić Stanom Zjednoczonym, albo zatrzymać, spłacając dług. Czyli dług Ukrainy wobec Stanów Zjednoczonych może powstać tylko wtedy, gdy po wojnie ten kraj postanowi zatrzymać uzyskany w ramach Lend-Lease sprzęt. A konkretnie w historycznym przypadku II wojny światowej zasada ta dotyczyła tylko sprzętu nadającego się do użytku cywilnego. 

Rosja rzeczywiście ostatecznie uregulowała swoje długi związane z dostawami Lend-Lease dopiero w 2006 roku. Nie oznacza to jednak, że kwota zadłużenia była tak duża, a jej spłata zajęła aż pół wieku. Po wojnie ZSRR spisał na straty cały sprzęt wojskowy otrzymany ze Stanów Zjednoczonych; więc Stany Zjednoczone nie żądały za ten sprzęt zapłaty. Pozostały sprzęt cywilny i urządzenia zostały wycenione przez USA na 2,6 miliarda dolarów, ale Stany z własnej inicjatywy zmniejszyły tę kwotę o połowę jeszcze przed negocjacjami w sprawie spłaty zadłużenia. Związek Radziecki nie zgodził się z tą wyceną i zaproponował jako zapłatę 170 mln dolarów, co strona amerykańska uznała za niepoważne podejście do negocjacji. Od tego czasu strony kilkakrotnie łagodziły swoje żądania, dopiero w 1972 roku dochodząc do zgody przy kwocie 722 milionów dolarów.  

W latach 1972-1973 ZSRR wypłacił 48 milionów dolarów, po czym zawiesił płatności z powodu przyjęcia przez Stany Zjednoczone poprawki Jacksona-Vanika, wprowadzającej dyskryminujące ograniczenia na handel z ZSRR. Wówczas spłata zadłużenia została zamrożona i dopiero w 1990 roku strony podpisały nowe porozumienie w sprawie procedury uregulowania długu.  

W 1993 roku Rosja w pełni przejęła zobowiązania z tytułu długów byłego ZSRR, a dług związany z dostawami w ramach Lend-Lease stał się częścią długu publicznego Rosji wobec obcych rządów (tzw. Klubem Paryskim). Rosja spłaciła ten dług w całości w 2006 roku.  

Źródło: The Insider