Zgromadzenie Ogólne ONZ zawiesiło członkostwo Rosji w Radzie Praw Człowieka ONZ (UNHRC) z powodu stosowania tortur i masowych zabójstw cywilów przez rosyjskie wojsko na Ukrainie.     

Rosyjskie media zareagowały lawiną dezinformacji po przyjęciu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 kwietnia rezolucji o zawieszeniu członkostwa Rosji w Radzie Praw Człowieka ONZ. Prokremlowskie media donosiły o kolejnym „fakcie rusofobii” ze strony państw zachodnich, a także starały się wymyślić powód czasowego wykluczenia Rosji z UNHRC. Według rosyjskich środków masowego przekazu decyzja ta została podyktowana „odmową przyjęcia przez państwa zachodnie informacji o zbrodniach ukraińskich nazistów”.   

„Rosję starają się maksymalnie izolować, aby nie nadążała dostarczać niezbitych dowodów na to, co naprawdę dzieje się na Ukrainie” – podawano w materiałach dezinformacyjnych rosyjskich mediów. 

Zrzut ekranu ze strony Sputnik

Wieczorem 7 kwietnia Zgromadzenie Ogólne ONZ poparło rezolucję zawieszającą członkostwo Rosji w Radzie Praw Człowieka ONZ (UNHRC). Za tą decyzją głosowały 93 kraje, 24 – przeciw, a 58 wstrzymało się od głosu. W tekście dokumentu stwierdzono, że powodem czasowego wykluczenia Rosji z Rady jest „rażące i systematyczne łamanie i ucisk praw człowieka” przez wojska rosyjskie wobec ludności cywilnej na Ukrainie. W dokumencie nie ma żadnego „upolitycznienia” ani „rusofobii” – jest to systemowa odpowiedź cywilizowanych krajów na zbrodnie wojsk rosyjskich terroryzujących ludność cywilną na Ukrainie.

Rezolucja o czasowym wykluczeniu Rosji z UNHRC została przyjęta po wyzwoleniu przez ukraińskie Siły Zbrojne miasta Bucza w obwodzie kijowskim, które przez miesiąc znajdowało się pod rosyjską okupacją. Po opuszczeniu miasta przez wojska rosyjskie w Buczy znaleziono ciała setek rozstrzelanych, zgwałconych, torturowanych, zamęczonych na śmierć Ukraińców. Setki ciał ofiar przemocy znajdowało się na ulicach. W mieście odkryto również masowe groby ludności cywilnej. Rosyjskie media próbowały nazwać materiały filmowe z Buczy „okrucieństwem ukraińskich sił bezpieczeństwa” oraz „ukraińską propagandą”, ale istnieje szereg dowodów potwierdzających, że mieszkańcy Buczy zginęli w trakcie rosyjskiej okupacji. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, ONZ już określiły rosyjskie zbrodnie jako „przerażającą, brutalną i niewytłumaczalną napaść na ludność cywilną”, która wywarła szczególne wrażenie na społeczności światowej.

To właśnie fakty znęcania się przez wojska rosyjskie nad ludnością cywilną na Ukrainie, które zostały odnotowane przez międzynarodowe organizacje zajmujące się prawami człowieka, spowodowały zawieszenie członkostwa Rosji w Radzie Praw Człowieka ONZ. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Linda Thomas-Greenfield, komentując przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowienia o usunięciu Rosji z UNHRC, oświadczyła, że „dla łamiącego w sposób rażący prawa człowieka nie będzie przyzwolenia na zajęcie wysokiego stanowiska w dziedzinie praw człowieka w ONZ”.

Fakty niedopuszczalnych zbrodni Rosjan na terytorium Ukrainy podczas pełnoskalowej inwazji na Ukrainę są odnotowane w wielu innych oficjalnych dokumentach największych organizacji międzynarodowych. Od 24 lutego 2022 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło dwie rezolucje (2 marca oraz 24 marca) wzywające do natychmiastowego zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Dokumenty wymieniają te zbrodnie Rosji, które zostały potwierdzone nie tylko przez stronę ukraińską, ale również przez międzynarodowych obserwatorów. Wśród krwawych czynów armii rosyjskiej w stosunku do ukraińskich cywilów wymieniono: ataki na transporty ewakuacyjne, masowe ostrzały, celowe niszczenie i minowanie infrastruktury cywilnej oraz wiele innych działań. 

16 marca Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ orzekł, że rosyjskie ataki powodują masowe ofiary wśród ludności cywilnej, zniszczenie infrastruktury cywilnej i katastrofę humanitarną (ustęp 75). 23 marca Departament Stanu USA potwierdził, że Rosja popełniła zbrodnie wojenne na terytorium Ukrainy – dotyczy to m.in. masowych ataków na ludność cywilną.