Ukraina korzysta z programu pomocy makrofinansowej udzielanej przez Unię Europejską od 2014 roku. Pieniądze są przekazywane, na korzystnych warunkach, w zamian za reformy w kraju.

Nigdzie w dokumentach bilateralnych nie ma takiego wymogu, aby Ukraina była „zobowiązana poświęcić swoją suwerenność” w zamian za otrzymanie pomocy.

Jednym z ulubionych doniesień rosyjskich mediów jest udzielenie przez UE pomocy finansowej Ukrainie. Tym razem rosyjskie media zaczęły udostępniać kolejny fake news o tym, iż Rada Najwyższa Ukrainy rzekomo zezwoliła na „oddanie części suwerenności” państwa dla Unii Europejskiej, w zamian za pożyczkę. Nieprawdziwe oświadczenie zostało opublikowane przez NewsFront.

Fake news`y w mediach rosyjskich zaczęły się pojawiać, po tym jak 23 lipca zostało oficjalnie przyjęte porozumienie o udzieleniu pomocy makrofinansowej dla Ukrainy – w postaci kredytu na kwotę 1,2 mld euro. Połowę kwoty Bruksela zgodziła się przekazać od razu, zaś aby otrzymać drugą połowę, Ukraina powinna dokonać szeregu reform.

W świetle rozpoczynającej się agresji Rosji przeciwko Ukrainie oraz ogromnego kryzysu finansowego, który Ukraina przeżyła po rządach Wiktora Janukowycza, w 2014 zwrócono się do Unii Europejskiej w celu uzyskania pomocy makrofinansowej.

Pieniądze skierowane są również na wsparcie reform w państwie. Ta transza będzie już piątą dla Ukrainy. W protokole wzajemnych ustaleń, podpisanym 23 lipca, Ukraina oraz UE uzgodniły działania polityczne, które Ukraina zobowiązuje się wykonać aby otrzymać pomoc. Nigdzie w dokumentach bilateralnych nie ma takiego wymogu, aby Ukraina była „zobowiązana poświęcić swoją suwerenność” w zamian za otrzymanie pomocy. Wręcz przeciwnie, w umowach zostały wymienione reformy mające na celu wzmocnienie instytucji demokratycznych w Ukrainie.

Protokół ustaleń między UE a Ukrainą zawiera osiem warunków politycznych. Dotyczą one: wzmocnienia zarządzania finansami publicznymi, zarządzania korporacyjnego oraz praworządności, konkurencji na rynku gazu, polepszenia strefy biznesowej oraz zarządzania przedsiębiorstwami państwowymi. Program pomocowy UE będzie trwał 12 miesięcy. Oprócz konkretnych działań politycznych umieszczonych w protokole Ukraina jest zobowiązana również do wykonywania swojego programu Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Polub nasz profil na:

Twitterze: https://twitter.com

Instagramie: https://www.instagram.com

Facebooku: https://www.facebook.com

Telegramie: https://t.me/Stopfakepl