Pułkownik wojska polskiego Dariusz Majchrzak nie brał udziału w żadnych działaniach wojennych na terytorium Ukrainy i obecnie przebywa w Polsce. Poinformował o tym szef służby prasowej Polskiej Akademii Sztuki Wojennej płk Mariusz Młynarczyk. W komentarzu do StopFake zaprzeczył rozpowszechnianej w sieciach społecznościowych informacji: znaleziony dokument jest albo fałszerstwem, albo należy do innej osoby – może na to wskazywać numer PESEL.   

Rosyjska propaganda nadal rozwija narrację, że NATO rzekomo walczy z Rosją na terytorium Ukrainy. Tym razem rosyjskie środki masowego przekazu, ich tzw. reporterzy wojenni, a także internauci rozpowszechnili takie fałszywe doniesienie: czynny pułkownik wojska polskiego, Dariusz Majchrzak, walczy po stronie Ukrainy w Siewierodoniecku, co więcej może ukrywać się na terenie zakładów AZOT. Na poparcie tego rosyjscy propagandyści pokazują „dokumenty” – kartę pojazdu KIA Sorento z imieniem i nazwiskiem pierwszego właściciela: Dariusza Tomasza Majchrzaka. Dokumenty rzekomo zostały znalezione przez żołnierzy rosyjskich w trakcie „czyszczenia” jednego z budynków w mieście Siewierodonieck. „Kraje NATO walczą z siłami sojuszniczymi, przykrywając się przy tym tarczą »neutralności« w Brukseli”, twierdzą propagandyści.  

Zrzut ekranu z profilu facebookowego

Oficer Dariusz Majchrzak rzeczywiście istnieje. Jest pułkownikiem Wojska Polskiego, pełni funkcję prorektora ds. wojskowych Akademii Sztuki Wojennej. Informacja ta jest ogólnie dostępna, łatwo ją zweryfikować, wystarczy wejść na stronę internetową Akademii, gdzie Majchrzak jest wymieniony jako jeden z prorektorów. Jednak stwierdzenie, że pułkownik Dariusz Majchrzak jest teraz w Siewierodoniecku i bierze udział w działaniach wojennych, jest kłamstwem. Zostało to potwierdzone w polskim Centrum Bezpieczeństwa zajmującym się badaniem i przeciwdziałaniem dezinformacji.To kolejna odsłona operacji dezinformacyjnej prowadzonej na rzecz Rosji, oparta na fałszywych tezach o czynnym udziale SZRP w walkach na Ukrainiepodało Disinfo Digest.

Zrzut ekranu z profilu @Disinfo_Digest, Twitter

StopFake zwrócił się do Akademii Sztuki Wojennej. W odpowiedzi poinformowano, że pułkownik Dariusz Majchrzak pełni w Akademii funkcję prorektora ds. wojskowych. Szef służby prasowej płk Mariusz Młynarczyk w komentarzu dla StopFake powiedział, że płk Dariusz Majchrzak nie brał udziału w żadnych działaniach wojennych na terytorium Ukrainy i obecnie przebywa w Polsce. Świadczy o tym fakt, że 6 czerwca płk Dariusz Majchrzak uczestniczył w publicznym wydarzeniu w Akademii. Dariusz Majchrzak jest widoczny na jednym ze zdjęć zamieszczonych na oficjalnym profilu Akademii na Twitterze.  


Zrzut ekranu z profilu @AkademiaSzWoj, Twitter

Szef służby prasowej Akademii Sztuki Wojennej zwrócił uwagę również na fakt, że znaleziona karta pojazdu w ogóle należy do innej osoby. Świadczy o tym podany w dokumencie numer identyfikacyjny (PESEL).   

PESEL jest unikatowym numerem identyfikacyjnym, który jest przekazywany każdej osobie przy urodzeniu czy rejestracji. Dwie osoby o tym samym numerze PESEL nie mogą istnieć. Numer PESEL składa się z jedenastu cyfr. Nie są one ustawiane chaotycznie: każda z nich ma swoje własne znaczenie. Pierwsze sześć liczb numeru wskazuje na datę urodzenia w formacie rok – miesiąc – data (RR MM DD). Dzień urodzin pułkownika Dariusza Majchrzaka to 16 grudnia 1972 roku, tj. 1972/12/16. Zatem pierwsze sześć liczb jego numeru PESEL powinny być 721216. W znalezionym „dokumencie” widzimy zupełnie inne liczby – 711117. Czyli osoba, do której należy ten „dokument”, urodziła się 17 listopada 1971 roku. Więc te „dokumenty” albo należą do ​​imiennika pułkownika, albo, co bardziej prawdopodobne, zostały całkowicie sfałszowane.