Paweł Bobołowicz, Wojciech Pokora i Wojciech Mucha (na zdj. od lewej) ze StopFake PL uczestniczyli w międzynarodowej konferencji „Media jako służba publiczna”.

Dziennikarze z całego świata (m. in. z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Indii, RPA, Libanu, Ukrainy, Rosji) dyskutowali w siedmiu panelach tematycznych o roli dziennikarza we współczesnym świecie. Uczestnicy poruszali ważne wątki dotyczące stronniczości mediów, walki z fake news, udziału nowych technologii w pracy dziennikarza, czy nierównej walki klasycznych form przekazu z Internetem. Dużo emocji wzbudził panel dotyczący wolności mediów w Polsce i narracji na temat Polski zagranicą.

Konferencja zorganizowana została w dniach 11-12 maja br. w Warszawie przez Fundację Solidarności Dziennikarskiej wraz z International Communications Forum (ICF) i Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, przy wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej.

Fot. Wojciech Mucha