Rozmowa Pawła Bobołowicza (Stop Fake PL) z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Bartoszem Cichockim.

Czytaj: https://kuriergalicyjski.com.