Źródło: МediaZona (Медиазона)

Ilość Rosjan, którym WCzK (Wszechrosyjska Komisja Nadzwyczajna do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem) kojarzy się z terrorem politycznym i represjami wobec oponentów i ludzi o odmiennych poglądach zmniejszyła się od roku 1997 dwukrotnie – z 23% na 12%. Świadczą o tym dane badania opinii społecznej przeprowadzonego przez niezależny ośrodek badań opinii społecznych LewadaCentrum. Wyniki badań podaje portal RBC (РБК).

Czeka teraz częściej kojarzy się z kontrwywiadem (wzrost od 9% do 15%) oraz z wywiadem (wzrost z 8% do13%). Z 23% do 36% wzrosła ilość respondentów, którzy mieli trudności z odpowiedzią na pytanie, czym zajmowała się WCzK.Według LewadaCentrum ociepleniu uległ stosunek Rosjan do Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB). Przykładowo w roku 1997 o obronie interesów państwa i ochronie tajemnic państwowych, mówiąc o KGB, wspominało 22% respondentów; w styczniu 2018 roku wskaźnik ten wzrósł do 41%. KGB jest rzadziej kojarzone z Wielkim Terrorem w ZSRR z 1937 roku (wskaźnik ten spadł z 22% do 17%); część respondentów, którzy uważają, że do KGB „głupków nie przyjmują” wzrosła z 12% do 15%. Z donosicielstwem i inwigilacją powiązało KGB 19% uczestników badań – jest to o 4% więcej niż w roku 2007.

Socjolodzy z ośrodka przeprowadzili badania w grupie 1600 osób w wieku od 18 lat, mieszkających w 137 miejscowościach, w 48 regionach Federacji Rosyjskiej. Według szacunków analityków centrum badań – błąd statystyczny pozostał w granicach 3,4%.

Źródło: MediaZona (Медиазона)