W trakcie badania opinii społecznej przeprowadzonego przez grupę badawczą Rating (Рейтинг) respondentów zapytano, czy zgadzają się z tezą z artykułu rosyjskiego prezydenta, że Rosjanie i Ukraińcy to „jeden naród, należący do tej samej przestrzeni historycznej i duchowej”, ale nie pytano, czy respondenci uważają się za Rosjan.   

Kremlowskie środki masowego przekazu wykorzystały wyniki przeprowadzonego ostatnio wśród Ukraińców sondażu, aby po raz kolejny promować narrację dezinformacyjną na temat „wspólnego narodu”. Na podstawie wyników sondażu socjologicznej grupy Rating rosyjskie media twierdzą, że „prawie połowa Ukraińców uważa się za Rosjan” i dodają, że „artykuł Putina, jak się okazuje, czytano na całej Ukrainie”. 

Informacje o tym zamieszczono na łamach wydań prasowych i internetowych Komsomolskaja PrawdaSwobodnaja PriessaRosyjska Agencja Informacyjna (RuAN) oraz szeregu innych. 

Zrzut ekranu ze strony kp.ru
Zrzut ekranu ze strony kp.ru
Zrzut ekranu ze strony svpressa.ru
Zrzut ekranu ze strony nowosti-ukrainy.ru-an.info

Grupa Rating w dniach 23-25 ​​lipca 2021 roku przeprowadziła wśród Ukraińców sondaż na tematy społeczno-polityczne. Oprócz badania rankingów popularności partii i ewentualnych kandydatów na prezydenta socjologowie zapytali: „Niedawno rosyjski prezydent Putin oświadczył, że Rosjanie i Ukraińcy to jeden naród, który należy do tej samej przestrzeni historycznej i duchowej. Czy się z tym zgadzasz?”. 55% respondentów nie zgodziło się z tą tezą, 41% się zgodziło, a 4% stwierdziło, że „trudno im odpowiedzieć”. 

Jednocześnie w tym samym badaniu 75% respondentów stwierdziło, że Ukraina jest spadkobiercą Rusi Kijowskiej, a tylko 8% – że takim spadkobiercą jest Rosja. 

Zrzut ekranu ze strony ratinggroup.ua
Zrzut ekranu ze strony ratinggroup.ua

Inni ukraińscy socjologowie zakwestionowali samo sformułowanie pytania na temat artykułu Putina w sondażu przeprowadzonym przez Rating. Na przykład profesor Oleksij Harań, dyrektor naukowy Fundacji Inicjatyw Demokratycznych im. Ilka Kuczeriwa, w swoim komentarzu zaznaczył, że w rzeczywistości w danym badaniu dwie kwestie zostały połączone w jedną, co znacząco wpłynęło na wyniki. A gdyby pytania sformułowano osobno, liczba pozytywnych odpowiedzi byłaby znacznie mniejsza: „Skoro pytano, czy żyliśmy w tej samej przestrzeni, większość odpowiedziała, że ​​tak, żyliśmy: ktoś wspomina Ruś Kijowską, ktoś ma na myśli cywilizację prawosławną”.  

Według sondaży przeprowadzonych przez ukraińskie ośrodki badawcze KIIS (Kyiv International Institute of Sociology), Rating, SOCIS oraz Centrum im. Razumkowa w 2017 roku ponad 90% obywateli Ukrainy czuje się Ukraińcami ze względu na narodowość. 6,3% obywateli Ukrainy uważa się za Rosjan. 

Zrzut ekranu ze strony razumkov.org.ua

Wcześniej StopFake przeprowadził analizę, jakie mity historyczne zostały wykorzystane w artykule rosyjskiego prezydenta Putina na temat Ukrainy, a także analizę narracji dezinformacyjnych rozprzestrzenianych równolegle z ukazaniem się artykułu.