Wiele rosyjskich mediów doniosło, że liczba mieszkańców Izraela wzrasta kosztem repatriantów i „osób nielegalnie dostających się do kraju, głównie z Ukrainy”. Piszą o tym: RIA Nowosti, Ukraina.ru, Argumenty niedieli, NewsFront i Informbiuro. W materiałach propagandowych jest podana informacja, że dziennikarzom opowiedziała o tym wiceburmistrz miasta Bat Jam, Irina Genina.

Ukraina.ru

NewsFront
Informbiuro

Wymieniając kraje z których przybywa najwięcej repatriantów, wspomina m.in. Ukrainę: „Wśród Francuzów nie ma tak masowej repatriacji, jak z Ukrainy”. Według niej 45% imigrantów to obywatele Ukrainy.

Jednak dane te różnią się od oficjalnych statystyk. Według danych Żydowskiej Biblioteki Wirtualnej, od kwietnia 2018 r. Ukraina była na drugim miejscu pod względem liczby repatriantów. W ujęciu procentowym liderem była Rosja (27%), Ukraina zajęła drugie miejsce z 25%, trzecie i czwarte miejsca zajęły Francja oraz Stany Zjednoczone (odpowiednio 13% i 10%).

Podobne dane dotyczą Ministerstwa Imigracji i Absorpcji Izraela:  w ubiegłym roku największa liczba emigrantów przybyła z Rosji – 7224 osoby, Ukraina była na 2. miejscu – 7182 osób. Przy czym w pierwszej połowie 2017 roku z Rosji przybyło 3546 osób, z Ukrainy zaś 2956.

W 2016 roku liczba repatriantów z Rosji również była większa – 7099 osób, podczas gdy liczba osób przybywających na stałe z Ukrainy wynosiła tylko 5928 osób.

W 2015 roku liczba odwiedzających z Ukrainy i Rosji była większa niż w 2016 roku, mianowicie: 6716 z Ukrainy i 7170 z Rosji. W 2014 r. liczba imigrantów wynosiła odpowiednio 5921 i 4647 osób.

Rzeczywiście – w roku 2014 liczba osób wyjeżdżających z Ukrainy do Izraela wzrosła. Jednak nie wynosi ona 45% od ogółu imigrantów – jak twierdzi RIA Nowosti, tylko 25%. Ponadto Ukraina znajduje się na drugim miejscu po Rosji pod względem liczby osób, które chcą przenieść się na stałe do Izraela.

Przesadzone są także informacje o nielegalnych pracownikach z Ukrainy. Jednym z powodów rosnącej liczby osób wyjeżdżających do pracy w Izraelu jest podpisana w 2016 roku umowa między krajami o tymczasowym zatrudnieniu obywateli Ukrainy.