Źródło: EU vs Disinfo

Władze Federacji Rosyjskiej mogą ciąć wydatki na opiekę medyczną i oświatę, ale sytuacja finansowa federalnych środków masowego przekazu jeszcze nigdy nie była aż tak korzystna.

Budżet stacji telewizyjnej RT w 2017 roku wynosił 18,7 miliardów rubli (261 milionów euro) – jest to dziesięciokrotnie więcej niż stacja otrzymała w roku 2005 – przy jej zakładaniu i uruchomieniu.

Stacja telewizyjna RT często jest oskarżana o rozpowszechnianie dezinformacji, a nie tak dawno została w Stanach Zjednoczonych poproszona o zarejestrowanie się jako agent obcego państwa. Tylko na uruchomienie w Paryżu edycji w języku francuskim RT wydała 20 milionów euro.

Źródło: EU vs Disinfo