Podczas odbywającej się 25 września 2019 roku w Warszawie konferencji „Komunikacja w NATO w 70. rocznicę powstania: Jedność Przekazu i Przekaz Jedności”, w której udział wzięło około 400 ekspertów z państw sojuszu i państw partnerskich, minister obrony narodowej RP Mariusz Błaszczak przedstawił konkretne propozycje rozwiązań w walce z dezinformacją. Otwierając konferencję podkreślił, że obecność Polski w NATO od dwudziestu lat to „nie tylko gwarancje bezpieczeństwa, ale także zobowiązania do ich solidarnej realizacji”. Powiedział, że „nadszedł czas, żeby zintensyfikować działania na nowym polu walki”, jak określił przestrzeń informacyjną, w której toczy się obecnie wojna.

Minister zaznaczył, że „jednym z najbardziej widocznych przykładów działań dezinformacyjnych na wschodniej flance NATO są sfabrykowane historie zniesławiające stacjonujących tu żołnierzy wojsk sojuszniczych”. Podkreślił także, że nie są one jedynie polskim problemem, a dotyczą w równie dużym stopniu państw bałtyckich. Dzięki szybkiej reakcji w wymiarze narodowym i całego sojuszu udaje się jednak, zdaniem ministra Błaszczaka, zapobiegać skutkom tych ataków informacyjnych.

Doświadczenie walki informacyjnej pokazuje, że potrzebne są rozwiązania systemowe w tym zakresie. „Odstraszanie, obrona, dialog i gotowość” to dotychczasowe programy i wartości rozwijane w NATO. Jednak dziś nie są one wystarczające i należy katalog ten poszerzyć o „wzajemne zrozumienie i sprawną wymianę informacji”, gdyż to od nich będzie zależeć zdolność odpowiedzi Sojuszu Północnoatlantyckiego na pojawiające się zagrożenia. Konieczne jest także wytworzenie świadomych społeczeństw zdolnych do krytycznego myślenia, które będzie umiało przeciwstawić się wpływom podmiotów zewnętrznych.

Minister podkreślił, że obrona zbiorowa w XXI wieku powinna dotyczyć walki z dezinformacją, fake newsami i wrogą narracją. Zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa płynące z podatności społeczeństw na te zagrożenia i płynącej z nich podatności na manipulację.

Podczas szczytu NATO w 2016 roku w Warszawie cyberprzestrzeń została uznana za kolejną strefę działania sojuszu. Minister podkreślił, że od tamtego czasu Polska skonsolidowała swoje siły w przestrzeni cyfrowej i dąży do ścisłego współdziałania z NATO w tej materii. Bazując na polskim doświadczeniu i podpisanej z NATO deklaracji, minister Błaszczak zaproponował, żeby podczas tegorocznego szczytu NATO w Londynie przywódcy państw członkowskich „podpisali deklarację o efektywnej wymianie informacji między ministerstwami obrony narodowej państw NATO i kwaterami głównymi Sojuszu”. Zdaniem ministra „wydajny model (…) powinien pozwalać na szybką wymianę analiz, informacji o pojawiających się incydentach w przestrzeni informacyjnej oraz zdolności właściwej reakcji”. Minister posłużył się przykładem eFP (wzmocnionej Wysuniętej Obecności), w której dzięki wypracowanym mechanizmom każde ogniwo łańcucha informacyjnego dostaje alert o incydencie w tym samym czasie.

Polski Minister Obrony Narodowej zaznaczył, że wspomniana deklaracja będzie nową jakością i zdolnością sojuszu do współdziałania, pokazującą zdolność do wspólnej walki w nowej przestrzeni. Podkreślił również konieczność dostosowania metod stosowanych przez NATO do nowych wyzwań.

PB

Na zdj. Mariusz Błaszczak podczas otwarcia „NATO Information and Communication Conference” / Fot. mon.gov.pl

Źródło: YouTube, Defence24