Źródło: Медиазона (Mediastrefa)

Rosyjskie ministerstwo sprawiedliwości skierowało do rozgłośni radiowej „Głos Ameryki” zawiadomienie o poprawkach dotyczących „agentów obcych państw” przyjętych do ustawy o środkach masowej informacji i poinformowało, że mogą dotyczyć również rozgłośni – taką informację przekazało agencji prasowej „Interfax” źródło z resortu.

W skierowanym do kierownictwa rozgłośni liście napisano: „ponieważ w działalności „Głosu Ameryki” obecne są oznaki wykonywania funkcji agenta obcego państwa, rozgłośnię mogą objąć ograniczenia przewidywane przez ustawodawstwo rosyjskie”.

15 listopada deputowani Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej przyjęli w trzecim czytaniu poprawki do Ustawy o środkach informacji masowej, pozwalające na przydzielenie zagranicznym mediom statusu „agenta obcego państwa”. „Za” przyjęciem projektu ustawy zagłosowali wszyscy deputowani biorący udział w głosowaniu – 414 osób.

Przyjęty przez nich dokument daje ministerstwu sprawiedliwości prawo zaliczać do grona „agentów obcych państw” osoby prawne zarejestrowane w obcym państwie, bądź strukturę z obcego państwa bez utworzonej osoby prawnej, jeżeli rozpowszechniają one materiały informacyjne dla „nieograniczonego koła osób”. Wiceprzewodniczący parlamentu rosyjskiego, Piotr Tołstoj zapewnił, że rosyjskie środki masowego przekazu „nawet z zagranicznym finansowaniem”, nie zostaną przez ustawę dotknięte.

W Dumie Państwowej oznajmiono, że jako „agenci obcych państw” mogą zostać uznane: CNN, Deutsche Welle, Głos Ameryki oraz Radio Swoboda.

Źródło: Медиазона (Mediastrefa)