Źródło: MediaZona (Медиазона)

Moskiewska prokuratura miejska rozpoczęła kontrolę rejestracji niezależnego Związku Zawodowego Dziennikarzy. Poinformował o tym na portalu informacyjnym MediaZona («Медиазона») współprzewodniczący związku – Pawieł Nikulin.Przedstawiciele organizacji otrzymali z Gagarińskiej Prokuratury Międzyrejonowej Południowo-Zachodniego Okręgu Administracyjnego Miasta Moskwy żądanie przedstawienia do wglądu m.in. karty rejestracyjnej organizacji, regulaminu, świadectwa organizacji non-profit, świadectwa przyjęcia do ewidencji podatkowej oraz protokoły z zebrań założycielskich – bezpośrednio samego Związku Zawodowego Dziennikarzy oraz komórek organizacyjnych – w Republice Komi i w obwodzie saratowskim.

„Oznajmiam, że niedostarczenie wskazanych dokumentów do siedziby prokuratury może zostać odebrane jako brak wspomnianych dokumentów w posiadaniu organizacji” – napisał prokurator Nikołaj Batiszcziew.

Niezależny Związek Zawodowy Dziennikarzy został utworzony w marcu 2016 roku. Decyzję o rejestracji w Ministerstwie Sprawiedliwości jego członkowie podjęli w trakcie zjazdu we wrześniu ubiegłego roku. W połowie listopada resort poinformował organizację o pozytywnej decyzji.

W ciągu 2 lat do związku przystąpiło ponad 350 osób.

Źródło: MediaZona (Медиазона)