– Szczepionka nie powstrzyma COVID-19, jeśli rządy nie zajmą się dezinformacją na temat tej choroby powiedział Francesco Rocca, szef Czerwonego Krzyża, największej organizacji humanitarnej na świecie. Rocca nazwał dezinformację COVID-19 „równoległą pandemią”.

Francesco Rocca, prezes Międzynarodowej Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, powiedział w poniedziałek 30 listopada, że rządy „muszą natychmiast zająć się dezinformacją i brakiem zaufania do zdrowia publicznego”. – Bez ambitnego planu zajęcia się dezinformacją dotyczącą COVID-19, globalne wysiłki na rzecz wprowadzenia szczepionek mogą się nie powieść – uważają eksperci z Czerwonego Krzyża

Francesco Rocca zacytował ankietę przeprowadzoną przez Johns Hopkins University w 67 krajach, w której stwierdzono, że od lipca do października akceptacja szczepionek na całym świecie znacząco spadła.

I tak np. w Japonii wskaźnik akceptacji szczepionki COVID-19 spadł z 70% do 50%, Jeszcze gorzej jest w Europie – we Francji wskaźnik ów spadł z 51% do 38%.

Czerwony Krzyż alarmuje, że sceptycyzm wobec ryzyka choroby wzrósł w krajach afrykańskich. Tamtejsze społeczeństwa są tradydyjnie sceptyczne wobec szczepionek, ze względu na panująca tam powszechnie opinię, że „Afryka jest poligonem doświadczalnym dla koncernów farmaceutycznych”. Co zaskakujące Francesco Rocca stwierdził także że niektóre z najbardziej zmarginalizowanych grup na świecie, takich jak np. ubogie zubożałe społeczności w Pakistanie, nie są nawet świadome, że trwa pandemia – czytamy w depeszy agencji Associated Press.

Te kwestie nie pomijają także naszego kraju. Jak wynika z przeprowadzonego w połowie listopada sondażu United Surveys na zlecenie „Dziennika Gazeta Prawna” i RMF FM wynika, że liczba przeciwników szczepionek zwiększa się także w Polsce: na pytanie, czy zamierzają się zaszczepić, jeśli będzie już czym, ponad 50 % respondentów odpowiadało, że „zdecydowanie nie” lub „raczej nie”.

Opr. WM na podst: business insider, dgp, AFP, icrc.org