Źródło: Newsader

Rosja ingerowała w proces wyborczy pięciu krajów NATO. Taki wniosek zawarty jest w raporcie ogólnym Komitetu Sojuszu ds. Nauki i Technologii „Ingerencja Rosji w procesy wyborcze i referenda w państwach członkowskich NATO”, którego streszczenie opublikowała w serwisie Facebook przewodnicząca delegacji Rady Najwyższej w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO, Iryna Fryz.

„Autorka dokumentu Susan Davis (USA) przytacza dość kompletny obraz ingerencji Rosji w procesy wyborcze w państwach członkowskich Sojuszu w ciągu ostatnich kilku lat” – napisano w publikacji.

Według dokumentu, Moskwa ingerowała w wybory prezydenckie w USA w 2016 r., referendum w sprawie Brexitu w 2016 r. i wybory parlamentarne w 2017 r. w Królestwie Zjednoczonym, francuskie wybory prezydenckie w 2017 r., wybory parlamentarne w Niemczech w 2017 r., a także kryzys konstytucyjny w Hiszpanii, spowodowany procesami secesji w Katalonii w 2017 r.

Według danych autorów dokumentu Kreml w ramach swoich agresywnych działań przeciwko demokracji miał następujące cele:

– zaostrzenie już istniejących napięć społecznych w społeczeństwach tych krajów;

– podważanie zaufania obywateli do liberalnych instytucji demokratycznych;

– promowanie osób i grup politycznych, które są uznawane przez Rosję za dostępne dla rosyjskich wpływów, dyskredytowanie tych, którzy są postrzegani jako wrogo nastawieni;

– tworzenie atmosfery chaosu i niepewności w krajach zachodnich.

Jako środki reakcji proponowane są w szczególności: wprowadzenie przedwyborczych testów i certyfikacja systemów głosowania, rezygnacja z elektronicznych urządzeń do głosowania, opracowanie jasnych procedur szybkiego reagowania na przypadki ingerencji oraz zwiększenie odpowiedzialności mediów i technologii oraz wprowadzenie dodatkowych środków w celu zwalczania przestępstw w cyberprzestrzeni.

Źródło: Newsader