„Wojna hybrydowa nie jest patentem Putina” – tym artykułem rozpoczynamy współpracę z Kurierem Galicyjskim. W najnowszym numerze (nr 9 z 15-28 maja 2018) zamieszczony został nasz artykuł wyjaśniający koncepcję wojen hybrydowych i ich rys historyczny. Artykuł uczula na fakt, że obecnie zaciera się granica między formalnym stanem pokoju, a stanem wojny. W związku z tym społeczeństwa żyją w nieświadomości faktu toczących się przeciw nim działaniom wojennym.

Relacje polsko-ukraińskie są szczególnie narażone na rosyjską propagandę i dezinformację. Codziennie demaskowane są nowe kłamstwa i wrogie działania mające na celu skłócenie obu narodów. Dlatego tak ważne jest rzetelne informowanie i uświadamianie Czytelników po obu stronach granicy o niebezpieczeństwach wynikających z ingerencji państw trzecich w sferę informacyjną. Kurier Galicyjski jest dla StopFake naturalnym partnerem dla tego typu działań, dlatego od dzisiaj na jego łamach znaleźć będzie można nasze teksty.

Od kwietnia StopFake PL współpracuje także z Kurierem Wnet. Zachęcamy do nabywania i czytania obu tych tytułów.

WP