Źródło: Krym.Realia

Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego przyszykowała projekt rekomendacji w zakresie tworzenia długoterminowej strategii UE w stosunkach z Rosją.  W całości dokument został opublikowany na stronie internetowej komisji. Opisano w nim pięć podstawowych zaleceń dotyczących zarówno przeciwdziałania polityce władz rosyjskich, uważanej przez autorów dokumentu agresywną, jak i wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego w Rosji, podaje Radio Swoboda.  

Pierwszą zasadą jest powstrzymanie rosyjskiego zagrożenia – w dokumencie stwierdzono, że UE, wraz z NATO i innymi partnerami, powinny przeciwdziałać agresywnej polityce Rosji i wywierać na nią presję w celu przywrócenia okupowanych terytoriów wschodnich sąsiadów Unii Europejskiej. Dokument zawiera również inne propozycje dotyczące działań w przypadku kontynuacji przez Moskwę agresywnych działań – chodzi między innymi o propozycje odłączenia Rosji od systemu SWIFT czy nawoływanie do podjęcia działań mających na celu zmniejszenie uzależnienia od rosyjskiej ropy naftowej i gazu, „przynajmniej w tym okresie, póki prezydent Putin jest u władzy”.  

Kolejną zasadą jest walka z rosyjskimi wpływami oraz z „zagrożeniami hybrydowymi” ze strony Rosji w UE i krajach sąsiadujących.

Trzecią zasadą są „działania w obronie demokracji”, które zaleca się koordynować ze Stanami Zjednoczonymi. Dotyczy to wspólnych list sankcyjnych, jednolitej polityki w kwestii zwalczania „prania pieniędzy”, udziału w śledztwach międzynarodowych, wsparcia dla obrońców praw człowieka. Przy czym podstawową zasadą i hasłem powinna pozostawać „Najważniejsza jest demokracja”: perspektywy stosunków z Rosją powinny zależeć od gotowości władz rosyjskich do poszanowania praw człowieka i zapewnienia wolnych wyborów. Proponuje się również przy prowadzeniu dochodzeń nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, przykładowo takimi jak Bellingcat. Zdaniem autorów dokumentu Unia Europejska powinna zostać inicjatorem wszczęcia międzynarodowych dochodzeń w sprawie „zbrodni popełnionych przez reżim Putina przeciwko narodowi rosyjskiemu”, a także podobnych dochodzeń przeciwko białoruskiemu reżimowi.    

Czwarta zasada to zasada „działania na rzecz wspierania demokracji”. Proponuje się, między innymi, stworzenie „Swobodnej Telewizji Rosyjskiej” z całodobową emisją programów nacelowanych na przeciwdziałanie „propagandzie reżimu Putina”. UE, jak stwierdzono w dokumencie, musi być również przygotowana na to, by nie uznawać wyników wyborów do Dumy Państwowej Rosji w 2021 roku, jeśli te nie zostaną przeprowadzone uczciwie. Jak czytamy w dokumencie: Unia Europejska powinna również wypracować „strategiczną wizję przyszłych stosunków z demokratyczną Rosją”, która powinna zawierać szereg zachęt do demokratyzacji w Rosji, w tym liberalizację reżimu wizowego, programy modernizacji i partnerstwo strategiczne.

Piątą zasadą zostało nazwane wspieranie demokracji w sąsiadujących z Rosją krajach. I chodzi tu o zacieśnienie współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego „w taki sposób, aby służyły one jako dobry przykład, który zachęcałby naród rosyjski do wspierania demokracji”.

Dokumenty Parlamentu Europejskiego mają charakter rekomendacji. Wcześniej europosłowie uchwalili szereg rezolucji, wzywających do prowadzenia wobec Moskwy bardziej twardej polityki, ale Komisja Europejska i państwa członkowskie UE skorzystały daleko nie ze wszystkich tych zaleceń. Jednocześnie w Komisji Europejska stwierdzono, że Rosja wkroczyła na kurs konfrontacji z UE, w związku z czym coraz częściej mówi się o potrzebie opracowania nowej strategii stosunków z Moskwą.

Rosja niedawno ogłosiła wprowadzenie sankcji wobec przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassoliego.  

Źródło: Krym.Realia