Źródło: Krym.Realia (Крым.Реалии)

Najbardziej popularną rozrywką Rosjan jest oglądanie filmów i seriali telewizyjnych. Według sondażu przeprowadzonego przez rosyjskie Centrum Badań Opinii Społecznej „Lewada-Center”, co najmniej raz w tygodniu 79% respondentów spędza w ten sposób wolny czas, a każdego dnia – co drugi dorosły ankietowany.

Drugie miejsce zajmują spotkania z przyjaciółmi – 2/3 Rosjan spotyka się z przyjaciółmi co najmniej raz w tygodniu. Na trzecim miejscu na liście popularnych zajęć rekreacyjnych znajdują się wypady gościnne i przyjmowanie gości. W ten sposób, jak informuje Radio Swoboda (Радио Свобода), spędza swój czas wolny odpowiednio 42% oraz 43% respondentów.

27% ankietowanych oznajmiło, że kilka razy do roku czyta beletrystykę, natomiast 28% nie czyta wcale.

Najrzadziej, według socjologów, Rosjanie uczęszczają do teatrów, muzeów i na koncerty. Co tydzień 1-2% respondentów wybiera ten rodzaj rozrywki, a co miesiąc – 3-8%. Połowa uczestników sondażu nigdy nie była ani w teatrze, ani w muzeum. 64% natomiast oświadczyło, że nigdy nie było na koncercie.

Źródło: Krym.Realia (Крым.Реалии)