Do Kijowa przybył prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką  Agatą Kornhauser-Dudą.   Wizyta rozpoczęła się od oddania hołdu w podkijowskiej Bykowni  ofiarom zbrodni katyńskiej. Jednak oprócz nawiązań historycznych w trakcie wizyty omawiane są strategiczne zagadnienia dotyczące współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy.

 Prezydent Andrzej Duda skłądajac kwiaty na Polskim Cmenatrzu Wojennym w Bykowni  podkreślił, że w Bykowni pochowane są również  ukraińskie ofiary stalinowskich zbrodni. Prezydent  złożył również symboliczny koszyk przy pomniku ofiar wielkiego głodu i zapalił znicz pod krzyżem upamiętniającym Niebiańską Sotnie – ofiary poległe podczas  ukraińskiej Rewolucji Godności – Majdanu. 

Głównym elementem wizyty było spotkanie w Pałacu Marijskim z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Polska delegacja, a pozniej prezydenci w cztery oczy omawiali zarówno kwestie dotyczące pamięci historycznej, jak i współpracy gospodarczej. 

Prezydenci Polski i Ukrainy Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski podpisali wspólną deklarację, która określa  nasze stosunki jako partnerstwo strategiczne.

W deklaracji jest mowa m.in. o tym,  że Polska nie uznaje okupacji Krymu  i nasz kraj wyraża zainteresowanie współpracą z Ukrainą w ramach  międzynarodowej platformy deokupacji Autonomicznej Republiki Krymu. W  dokumencie uznano za ważną potrzebę uczczenia pamięci niewinnych ofiar konfliktów i politycznych represji XX wieku. Podkreślono również  potrzebę zapewnienia możliwości poszukiwań i ekshumacji tych ofiar na Ukrainie i w Polsce, potępiono  akty wandalizmu wobec polskich zabytków kultury i miejsc pamięci na Ukrainie, jak i wobec ukraińskich zabytków kultury i miejsc pamięci w Polsce.

W deklaracji przypomniano o  o prawach mniejszości narodowych, w tym prawie do oświaty. Ukraina  zadeklarowała kurs euroatlantycki a Rzeczypospolita Polska  obiecała wsparcie  współpracy Ukrainy z inicjatywą Trójmorza.

Wążnym elementem wizyty polskiej delegacji w Kijowie  było podpisanie dwóch umów przez spółkę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe. Jedna z umów dotyczy uczestnictwa spółki w procesie prywatyzacyjnym na Ukrainie. Podpisana umowa pozwala na lepszą orientację w możliwościach inwestycyjnych w prywatyzowanych przedsiębiorstwach Ukrainy. Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński zwraca uwagę, że Te inwestycje są bardzo korzystne dla znajdującej się na początku transformacji Ukrainy.  I Możemy im sprzedać wiele pomysłów na modernizację gospodarki. Umowę podpisano w obecności prezydentów Polski i Ukrainy. Jednoczenie  PGNIG podpisało jeszcze jedną umowę z ukraińską spółką ERU, która umożliwi wspólne prace poszukiwawcze i wydobywcze gazu na Ukrainie. Rozpoczęcie prac wydobywczych planowane jest w I półroczu 2021 roku, po uzyskaniu koniecznych zgód i pozwoleń.

Prezydent Andrzej Duda ma również wziąć udział w polsko-ukraińskim forum biznesowym w Odessie – tam odbędą się też rozmowy dotyczące transportu i energetyki, a porty w Gdańsku i Odessie podpiszą  Porozumienia o Współpracy

PB

Fot. Kancelaria Prezydenta RP