Paweł Bobołowicz i Wojciech Mucha ze Stop Fake PL wzięli udział (17 marca) w debacie dziennikarzy z Polski i Ukrainy, której celem było podjęcie próby wypracowania metod przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w mediach naszych krajów.

Debatujący zwrócili uwagę na to, jak nierzetelne, mijające się z prawdą lub tendencyjne materiały dziennikarskie wpływają na relacje polsko-ukraińskie zarówno w przestrzeni politycznej jak i społecznej, budując coraz bardziej skrzywione, stereotypowe wyobrażenia o naszych krajach również daleko poza ich granicami.

Debata odbyła się w Domu Dziennikarza SDP w Warszawie, a jej organizatorem był Międzynarodowy Klub Porozumienia Dziennikarzy działający przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich Oddział w Rzeszowie.