Źródło: Anna Begiaszwili, dla The Insider

3 miliardy rubli na produkcję, zakup i rozpowszechnienie treści medialnych przewidziano w budżecie Federacji Rosyjskiej dla Pierwszego programu telewizji, którego działalność przynosi straty. Takie informacje znalazł RBK w zmianach do rosyjskiej ustawy budżetowej na lata 2017-2019, które zostały uchwalone 27 października przez Dumę Państwową.

W uzasadnieniu do projektu ustawy zaznaczono, że subsydia są przeznaczone między innymi na odszkodowanie „nieotrzymanych zysków w związku z wykonywaniem bieżącej działalności międzynarodowej Pierwszego programu S.A.”.

Po uchwaleniu zmian do ustawy Federalna agencja ds. druku i mediów poinformowała o tym, że pracuje nad zasadami udzielania subsydiów dla Pierwszego programu.

RBK zaznacza, że jego oglądalność z każdym rokiem maleje. Według danych Mediascope – w roku 2016 – średni dobowy udział spadł o 1,1 punktu procentowego, czyli do 11,6%. W pierwszych 9 miesiącach bieżącego roku wskaźnik spadł o kolejne 0,8 punktu procentowego, czyli do 10,7%.

Zmniejszenie liczby widzów w sposób bezpośredni wpływa na dochody Pierwszego programu. Z obliczeń Publicis Media Russia wynika, że oferta telewizji dla reklamodawców obniżyła się o 3%, zaś w okresie od stycznia do września 2017 roku już o 12%. Wydatki programu są wyższe od dochodów. Według danych SPARK-Interfaks – jego zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016 roku przekraczało 12,8 mld rubli.

Źródło: Anna Begiaszwili, dla The Insider