Źródło: EU vs Disinfo

Dezinformacja, przedstawiająca Łotwę jako kraj rusofobiczny, jest częścią długofalowej kampanii, która tym razem nasiliła się z powodu nałożenia amerykańskich sankcji.

Według raportu, przygotowanego przez Centrum Studiów nad Polityką Wschodnioeuropejską (Centre for East European Policy Studies – CEEPS), od grudnia prokremlowskie środki masowego przekazu utrzymują na celowniku i atakują Łotwę, oskarżając ten kraj o rusofobię, o bycie marionetką Stanów Zjednoczonych oraz o nieudolność. 

Na przykładzie 102 artykułów opublikowanych od dnia 9 grudnia 2019 roku do 8 stycznia 2020 roku na łamach prokremlowskich rosyjskojęzycznych portali internetowych lv.sputniknews.ru oraz bb.lv w raporcie przeanalizowano główne wątki narracyjne wymierzone przeciwko Łotwie. Analiza danych wskazuje na kilka taktyk, którymi posługują się te dwa wydania internetowe, wprowadzając swych czytelników w błąd w sprawie sankcji Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych z dnia 9 grudnia 2019 roku przeciwko Aivarsowi Lembergsowi (owianemu skandalami łotewskiemu biznesmenowi i wieloletniemu burmistrzowi miasta Windawa (Ventspils) – szóstego co do wielkości miasta Łotwy, w którym znajduje się jeden z największych portów morskich w regionie) oraz rozpowszechniając starannie wyselekcjonowane narracje, zniesławiające rząd Łotwy.

Comiesięczne raporty Centrum Studiów nad Polityką Wschodnioeuropejską (CEEPS) są częścią szerszego projektu pt. „Kampanie dezinformacyjne skierowane przeciwko Łotwie, UE i NATO: Studium narracji”, rozpoczętego pod koniec 2019 roku.   

Rusofobia, państwo-marionetka Stanów Zjednoczonych i załamująca się gospodarka

Prokremlowskie media z powodu nałożenia amerykańskich sankcji otwarcie oskarżają łotewski rząd o rusofobię. Uważają, że działania rządu nie mają nic wspólnego z demokracją, a są jedynie porachunkami z popularnym politykiem, który zasłynął ze swoich prorosyjskich i antynatowskich przekonań. Na późniejszym etapie, aby zademonstrować zależność Łotwy od jej rzekomych „zagranicznych władców”, używana jest narracja, że Łotwa jest amerykańskim państwem-marionetką służącym wyłącznie interesom Waszyngtonu. 

Ponadto te dwa wspomniane wydania internetowe próbują przedstawić współpracę rządów USA i Łotwy jako spisek mający na celu zniszczenie łotewskiej branży tranzytowej, a w wyniku tego – dalsze wzmocnienie wpływów Stanów Zjednoczonych. Przekaz ten łączy się z narracją przedstawiającą Łotwę jako bezradne państwo z upadającą gospodarką, wykorzystując przy tym określenia „wrogie przejęcie”, „panika”, „recesja gospodarcza” oraz „najgorszy z możliwych kryzys”, tworząc obraz ponury i beznadziejny.

Ciągle powtarzające się prokremlowskie narracje o rusofobii, reżimach marionetkowych na służbie Stanów Zjednoczonych oraz o szkodzących gospodarkom krajów bałtyckich sankcjach UE i USA, można postrzegać jako część szerszego modelu długoterminowego, którego bezsensowność została ujawniona i udokumentowana na stronie internetowej EUvsDisinfo. Oto kilka ostatnich przykładów ujawnienia dezinformacji z naszej bazy danych:

Krótka historia zagadnienia 

W dniu 9 grudnia 2019 roku Urząd Kontroli Zasobów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (Office of foreign assets Control – OFAC) umieścił łotewskiego oligarchę Aivarsa Lembergsa i powiązane z nim aktywa na liście sankcji znanej jako lista Magnickiego. W uzasadnieniu decyzji Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) wskazano następujące powody: „Łotewski oligarcha Aivars Lembergs jest wymieniony jako osoba zagraniczna, która jest obecnym lub byłym urzędnikiem państwowym, odpowiedzialnym za bezpośrednie lub pośrednie prowadzenie działalności korupcyjnej, lub w nią zaangażowanym; w tym również w sprzeniewierzanie majątku państwowego, wywłaszczenie mienia prywatnego do celów osobistych, działania korupcyjne związane z kontraktami rządowymi, lub wydobyciem zasobów naturalnych lub przekupstwem”. 

W tym samym czasie Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) umieścił na liście 4 organizacje, w tym Urząd Wolnego Portu Windawa (Ventspils Freeport Authority), Agencję Rozwoju Windawy (Ventspils Attistibas Agentura), Stowarzyszenie Rozwoju Biznesu (Biznesa Attistibas Asociacija) oraz Łotewskie Stowarzyszenie Biznesu Tranzytowego (Latvijas Tranzita Biznesa Asociacija). 

Rząd łotewski zareagował na sytuację i niezwłocznie w sama porę uchwalił ustawę, zgodnie z którą Lembergs utracił kontrolę nad Urzędem Wolnego Portu Widawa, w wyniku czego organizacja ta została usunięta z listy sankcyjnej.

Źródło: EU vs Disinfo