Dezinformacja to nie tylko uleganie fałszywym informacjom ale także uleganie manipulacji. Manipulacja zakłóca postrzeganie świata i zakłamuje codzienny przekaz medialny. Łatwo o nią, gdy jest elementem skoordynowanych i celowych działań realizowanych przez jakiś ośrodek. Gdy tym ośrodkiem jest obce mocarstwo, posiadające nowoczesną infrastrukturę, nieograniczony budżet i lata praktyki, walka z tym zjawiskiem wydaje się nierealne. Jednak jest możliwe. O kulisach zwalczania dezinformacji, manipulacji i kłamstw w odniesieniu do Federacji Rosyjskiej, w kolejnych odcinkach audycji opowiada Kamil Basaj z Fundacji Info Ops Polska.